More Creative

Efter forventelig vedtagelse af ny lov om dansk erhvervsfremme er det fra 2019 ikke længere regionens opgave at udføre erhvervsudvikling. Region Midtjylland afslutter således ved årsskiftet sin erhvervsfremmeindsats og hermed også seks års målrettet indsats for de kreative erhverv.

More Creative har medvirket til styrkelse af den kreative økonomi i Region Midtjylland – og ikke mindst udviklingen af de kreative partnerskaber Business by Design, Headstart Fashion og ID Vest. De tre partnerskaber har grebet muligheden og har spillet en særdeles vigtig rolle i at løfte ambitionsniveauet og styrke det regionale samarbejde i deres brancher.

Initiativet har fra første dag haft en ambitiøs målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv i Region Midtjylland. Initiativet har samtidig bidraget til at sætte regionen på landkortet som en vigtig motor i det kreative Danmark.

Den grundlæggende drivkraft i More Creative har været en tro på, at den kreative økonomi er en vigtig del af fremtidens økonomi. Ikke kun fordi de kreative erhverv er i vækst, men også fordi de kreative discipliner bidrager til løsninger på morgendagens udfordringer i det øvrige erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor.

På vegne af Region Midtjylland samt More Creatives operatørskab (Væksthus Midtjylland og Seismonaut) siger vi tak vi for den store interesse, der har været for More Creatives konferencer, nyheder, analyser, seminarer og meget andet i de foregående år.