More Creative er rygraden i Aarhus 2017’s og Region Midtjyllands kreative vækststrategi

Aarhus har fået mere kreativitet! Region Midtjylland og Aarhus 2017 har samlet sig for at skabe en fremtid for de kreative kunstnere med en stor vækststrategi. Det vigtigste element i den strategi er at øge kreativitetsdiversiteten.

På Aarhus Festival udvikles et innovationsprogram, hvor 300 kreative mennesker skal deltage i et omfattende netværk for mentorer og stipendiater, der kan deltage i workshops og tjene penge fra deres kreative projekter.

Derudover har Region Midtjylland og Danmarks Naturfredningsforening indgået en dat, som betyder, at mange af virksomhederne kan bruge en gratis rådgivning til deres digitale initiativer. Derudover vil det også muliggøre miljøvenlige løsninger i byggeriet.

Derudover har Kulturministeriet vedtaget, at der skal oprettes et Creative Aarhus Lab, som er et arbejdssted reserveret til forskere, studerende og øvrige personer med kreative interesser. Laben vil minde et laboratorium, der dedikerer plads til undervisning, udvikling og udforskes personers kernekunstneriske interesser.

At øge Aarhus’ kreative vækststrategi er essentielt for både arbejdspladser og øget livskvalitet til borgerne. Med den nye vækststrategi får Aarhus og Region Midtjylland mulighed for at involvere flest mulige talentfulde personer i forskellige områder med innovationer. Med dette initiativ er det muligt for kunstnere flere forskellige veje for at forsøge sig med deres ideer uden frygt for risiko eller tab.

Aarhus 2017 og Region Midtjyllands nye kreative vækststrategi har kreativitet som sin rygrad. I løbet af 2017 vil der ske en fundamental ændring i måde, som hovedstadsregionen kan blive vækstområde for de kreative erhverv.

Strategien er baseret på et ønske om at udvikle kunstneriske ambitioner indenfor marketing, innovation og iværksætteri i Aarhus 2017’erhvervsliv. Strategien vil dyrke innovation gennem aktiv brug af sanserne, den kreative designproces og genbrug af byens produkter og tjenester samt eksploration af data og teknologi.

Dette omfatter et øget fokus på personlig branding, strategisk branding, digital marketing, content marketing og produktudvikling. Et andet vigtigt aspekt er styrkelsen af ​​regionens eksisterende kulturinstitutioner samt dens produzierende virksomheder. Der er blevet sat fokus på udvikling af færdigheder som ressource-, proces- og markedsforståelse og eksploration af datadrevet viden gennem et strategisk samarbejde med forskellige tendenser i regionens kunst- og designmiljø.

Gennem partnerskaber mellem Region Midtjylland og Aarhus 2017 ønsker man at udnytte potentialet af regionens talenter og institutioner til at skabe større muligheder for aktører indenfor kreative brancher. Målet med strategien er at skabe vækstprocenter for både de store virksomheder og de små startup-selskaber, der skaber det unikke miljø, der har givet Region Midtjylland sit ry som en innovativ by.

Aarhus og Region Midtjylland vil fremme kreativ vækst med deres nye strategi “More Creative”, der lægger vægt på de unikke muligheder og potentialer, der er forbundet med den kreative økonomi.

Strategien bygger på fire hovedprincipper, som har til formål at involvere alle interessenter og åbne flere døre til innovation. Disse principper omfatter styrkelse af kompetencer og talent, skabelse af et miljø, der understøtter og inkluderer nye ideer, facilitering af forretningsudvikling og investeringer i lokale kultur- og kreative initiativer.

Gennem mere fokuseret indsats på kreative industrier som animation, udvikling af nye produkter, spiludvikling, offentlig design og musikproduktion vil Aarhus 2017’s vision blive fuldendt. Et eksempel på disse initiativer er Aarhus Research and Technology Center (ARTC), et nyt offentlig-privat partnerskab, som skal hjælpe virksomheder med at udnytte det overordnede potentiale inden for de kreative brancher.

Takket være More Creative-strategien har Aarhus haft mulighed for at transformere sig fra en traditionsrig havneby til en af Europas mest spændende digitale destinationer. Det vil sige, at samfundet ikke kun tilbyder en formue af økonomisk vækst, men også et banebrydende miljø for innovation og kreativ udfoldelse.