Erhvervsministeriets nye rapport om oplevelsesøkonomiske centre

Ny rapport fra erhvervsministeriet kortlægger mulige fordele ved kommuners arbejde med oplevelsesøkonomiske centre. Rapporten giver også eksempler, på hvordan byer som Horsens og Billund har udviklet sig gennem oplevelsesøkonomisk fokus.

Erhvervsministeriets har udgivet en rapport der dykker ned i hvordan udviklinger i samfundet og forbrugertendenser har udviklet oplevelseserhvervet. Ydermere bliver det udlagt hvordan kommuners arbejde med oplevelsesøkonomiske centre kan tjene forskellige positive formål; herunder øge kendskab og forbedre image, hvilket kan øge tiltrækningskraften over for borgere, turister og virksomheder. I mange tilfælde kan oplevelsesøkonomiske centre være udgangspunkt for kommunens identitet og skabe stolthed, engagement og øget livskvalitet hos borgerne.

Et eksempel på en succesfuld case er hvordan Horsens Kommune har udviklet deres identitet fra at være en “fængselsby” til at være en “oplevelseby”, hvilket er blevet fulgt at stigende tilflytning. Et andet eksempel kan være hvordan erhvervsudviklingen i Billund er blevet drevet af byens oplevelsesøkonomiske centre.

Du kan læse mere i rapporten her