Ny rapport: Viden & vækst til danske virksomheder

unavngivet

Der er ingen grund til at diskutere om klynger og netværk gør en forskel. Det kan vi se og måle.

Det danske klyngelandskab består samletset af både etablerede og spirende klyn-ger. De 50 væsentligste klynger, vurderetud fra fem kriterier defineret af Styrelsenfor Forskning og Innovation og regionerne,er samlet i et Klyngekatalog. 44 klyngerfra Klyngekataloget har leveret tal fra 2015samt cases til ”Viden og vækst til danskevirksomheder. Performanceregnskab 2016for det samlede landskab af væsentligeklynger og innovationsnetværk i Danmark.

Det årlige performanceregnskab er denne gang lavet som en fortælling om det danske klyngelandskab; hvem er de, hvilke fagområder dækker de, og hvad er det danske virksomheder kan bruge klynger og netværk til.

Læs rapporten om Viden & Vækst nedenfor.