Ny rapport fra Erhvervsministeriet: Fem indsatsområder skal gøre Danmark til et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv

I rapporten peger Vækstteam for kreative erhverv på 21 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan udnytte de muligheder, der er for vækst og udvikling for kreative erhverv som design, mode, film, tv-serier, spil og arkitektur i lyset af de udfordringer og muligheder, som digitaliseringen giver.

Screenshot 2018-10-31 at 10.01.15

Den kreative industri i Danmark er i vækst. For at sikre vækst i fremtiden er der blevet nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, som nu er kommet med deres bud på, hvad der skal til for at udvikle de kreative erhverv bedst muligt.

Formanden for vækstteamet, Jacob Holm, udtaler at: “Det er vækstteamets vurdering, at hvis anbefalingerne bliver gennemført, så vil det skabe mulighed for at øge eksporten med 50 pct. frem mod 2025 – et løft på hele 46 mia. kr.“.

De 21 anbefalinger hører til under 5 indsatsområder, som er:

  1. Kreative kompetencer og tværfaglighed skal styrke innovation
  2. Adgang til risikovillig kapital skal øge investeringer i nye og digitale forretninger
  3. Offentlig-privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer
  4. Håndhævelse af immaterielle rettigheder skal fremme et velfungerende marked for kreativt indhold
  5. Internationalisering og en fælles fortælling om Danmarks kreative DNA skal skabe international synlighed og øget eksport

Læs hele rapporten her