Fremtidens industriarbejdere er specialister

ledelse-salg-nikolaj

Den aarhusianske virksomhed Metalwo har i løbet af det seneste år gennemgået en flot vækst. Opskriften til den store succes er et nyoprettet designlab, som Metalwo allerede nu mærker tydelige effekter af. Direktør Nikolaj Berg fortæller her om vejen til succesen og om, hvordan man som industrivirksomhed må arbejde innovativt for at være på forkant med teknologien og morgendagens kunder.

 

Direktør Nikolaj Berg er mildest talt godt tilfreds med, at hans virksomhed Metalwo sidste år valgte at investere 1,5 million til oprettelsen af et designlab. For det har allerede tjent sig ind. Designlab’et fungerer som et slags ideværksted, hvor kunderne – som typisk er design- og ingeniørvirksomheder – inddrages direkte i udviklingen af de produkter, de ønsker udviklet og produceret.

“Er det det her, du vil have?”

“Med vores designlab har vi fået en meget mere systematiseret måde at udvikle produkter på. Tidligere skulle vi starte forfra hver gang og samle de forskellige enheder. Nu har vi brugt flere måneder på at samle emner og kan vise alle former for bearbejdninger og materialer frem, imens vi sidder og udvikler med kunden. Så kan vi tage en aluminiumsdel frem og spørge: ‘Er det der her, du vil have?’ ”, fortæller den begejstrede direktør.

Kundernes interne designere er i Metalwos laboratorie med til at prøve materialer, former, funktioner og designs af, inden de træffer den endelige beslutning om produktets udformning. Det skaber glade kunder, fordi de får det, som de vil have det – og overraskes tilmed med input til nye og bedre løsninger, som det påpeges af Nikolaj Berg.

En systematisk designproces giver pote

Metalwo har eksisteret siden 1939, hvor de blev populære for deres produktion af skilte og senere silketryk. De har i dag bevæget sig langt udover skilte- og tryknichen og producerer bl.a. betjeningspaneler, frontpaneler og tyndpladeløsninger til f.eks. tastaturer, automater og touchscreens.

Metalwo opererer både som underleverandør og totalleverandør og har i mange år fungeret som en klassisk industrivirksomhed, hvor ideudvikling og design har været adskilt fra selve produktionen.

Men virksomheden ønskede at vækste og tilpasse behovet til fremtidige kunder ved at gå mere strategisk og systematisk til deres kunders produktudvikling. De indgik samarbejde med Preben Mejer, som er direktør for videnscenteret Radr, medstifter af Innovation Lab og ekspert inden for fremtidens digitale udvikling. Sammen udviklede Metalwo og Mejer designlabet.

“I 2016 mødtes jeg med Preben første gang, og jeg talte om mine ønsker for at vækste vores virksomhed. Mejer ville gerne være mentor og indtrådte lidt senere i bestyrelsen. Så startede vores arbejde strategisk for at se, hvor vores kunder gemmer sig i morgen. Vi så på, hvem der har skabt vækst for os i løbet af de seneste år – og det var især designerne og ingeniørerne. Så derfor lavede vi vores designlab, hvor især designere og også ingeniører er den primære vækstmotor. Vi gik målrettet efter de gode erfaringer”, beretter Nikolaj Berg.

Hurtigere og bedre

På Metalwos Designlab inviteres kunderne med ind i udviklingsprocessen af deres produkt. Når de er enige om udformningen med designerne, kan de scanne emner i Metalwos omfattende materialedatabase, som alle er påført stregkoder. De viser fremstillingsmetoden for lige netop den enkelte vareprøve. Så har de fremadrettet allerede en opskrift til produktionen.

“Ved at scanne det enkelte materiale har vi hele opskriften til produktionen, og det er pisse smart. Det er tidsbesparende, meget konkret og enormt målrettet. Alle parter er helt mætte, når de går fra designlab’et, fordi vi sammen har siddet og kigget på alle emnerne og prøverne og blevet enige om den og den tykkelse og den og den overfladebehandling”, fortæller Nikolaj Berg og understreger, at designlab’et betyder, at deres produktudvikling er blevet langt mere effektiv og helstøbt.

Klædt på til disruption

Det går godt for Metalwo, hvis vækst drøner opad. Berg mener, at en afgørende vækstfremmer for firmaet er, at de vil udvikle produkter, som endnu ikke efterspørges på markedet. De vover sig ind på ukendte arenaer, og selvom det til tider er en stor udfordring, er det især til virksomhedens fordel.

“Vi er overlegne, for vores konkurrenter har ikke helt det, som vi har. Vi tager os af de vanskelige opgaver. Når noget er svært og kompliceret, så skal de tale med os. Og så  udvikler vi noget, der er endnu bedre end det, kunden forventede, inden vi begyndte”, fortæller han.  

Med vanskelige opgaver mener Nikolaj Berg, at Metalwo påtager sig udfordringen med at udvikle nye produkter, der endnu ikke er opfundet, men som kan afløse de eksisterende. Firmaet har øje for konsekvenserne af den hastige teknologiske udvikling, der betyder, at forretningsmodeller og produkter hurtigt undergraves – eller disruptes, om man vil.

Metalwo vil i lyset af det skabe produkter, der er klædt på til at imødekomme fremtidige behov. Et eksempel på det er Metalwos samarbejde med parkeringsfirmaet Simplyture, der laver nummerpladegenkendelse og dermed kan afløse både parkeringsstandere og -apps.

Designere har overhalet ingeniører

Et af Nikolaj Bergs mantraer er, at industrien har brug for designere til at løfte kvaliteten af sine produkter. Dette har Berg erfaret med Metalwo, hvor 80% af ideudviklingen og skabelsen af nye produkter, ifølge ham, sker på baggrund af designernes arbejde.

“Og det er anderledes end for bare fem år siden. Der var det ingeniører, som var mest inde over”, fortæller Metalwos direktør.  

Det kan undre nogle, hvorfor Metalwo ikke selv har oprettet et designhus, når netop designlaboratoriet er årsag til, at virksomheden vurderes at vækste flot i 2018-19.

Men det har Berg en forklaring på:

“Jeg har også tit tænkt på at lave vores eget designhus internt, men vi kan ikke favne alle brancher og følge alle trends. Når vores kunder vælger en designer, vælger de en, som ved, hvad der sker inden for det område. Vi kan ikke være dygtige nok indenfor alle områder“.

En af hemmelighederne til den økonomiske vækst er, at Metalwo indhenter bistand fra de mest relevante designere inden for de enkelte udviklingsprojekter. Dermed sikrer de sig, at de bedste designere inden for feltet er med i samskabelsen af det nye produkt.

“Vi gør typisk brug af designhusenes egne designere – altså dem, som kunderne køber deres designere fra”, fortæller Berg og tilføjer: “Men nogle gange ved vores kunder ikke, hvilke designhuse der skal bruges – og der connecter vi jo så kunder med designere”.

Et designlab i Kina?

Selvom en del af Metalwos produktion foregår i Danmark, sker en væsentlig del på partnerfabrikken i Kina, hvor der til sammenligning med de 40 ansatte i Danmark er 570 medarbejdere beskæftiget. I Kina er det dog ikke innovation og samskabelse, der er det bærende – endnu!

“På vores produktion i Kina er det mere old fashion fremstilling – og der har vi udfordringer med at klemme det samme tankesæt ind som i Danmark og få folk til at forstå ideen med samskabelse. Men vi er gået i gang med at kigge på, hvordan vi kan skubbe i den retning, og vi har talt om, det måske er tid at lave et lab i en eller anden form i Kina. På den måde ville vores kunder derude kunne få tilført samme værdi, som de oplever i Danmark”.

Samskabelse i stedet for samlebånd

Før Metalwo udvider med et designlab i Kina, skal det i Danmark først have tid til at udbrede sine vinger, påpeger Nikolaj Berg. Men ud fra hans betragtning er der store muligheder i fremtiden.

“Nu skal vi jo have det her til virkelig at genere, omsætte og indtjene, og så må vi se, hvor stor en vækstcase, vi kan få ud af det. Vi tror, den kan være stor, og at vi i Kina kan få ret meget ud af vores virksomhed og værdisætning i forhold til, hvor meget vi er værd inden for innovation og teknologi. Der vil vi nok være en ret dominerende partner. Og vi skal virkelig forstå designerne og få dem inkorporeret i størstedelen af de produktioner, vi har. Det vil snart være tydeligt selv i Kina. Der stilles nogle anderledes krav til fremtidens industriarbejdere. Der er tale om langt færre mennesker end tidligere, som er mere specialiserede og er med i selve udviklingsprocessen sammen med kunden. De skal kunne kommunikere og forstå designerne og altså arbejde med samskabelse i stedet for samlebånd. Det er en anden måde at arbejde på og mere udfordrende men samtidig langt mere fascinerede og værdiskabende”, afslutter Berg.