Vækst gennem viden om events (VÆVE)

NB: DISSE BESKRIVELSER GÆLDER KUN FOR 2014. BESKRIVELSER OG KONTAKTPERSONER FOR 2015 OPDATERES SNAREST / MORE.CREATIVE

 

FORMÅL

At skabe vækst i Region Midtjylland gennem events ved at tiltrække, vedholde og udvikle events med størst muligt potentiale for at skabe arbejdspladser/værdi i alle led af eventværdikæden (eventaktører, leverandører, kommune, region, vidensinstitutioner, turismeerhverv og servicebranchen).

Lancere et regionalt koncept og en organisatorisk model for, hvordan erfaring og viden samles, udvikles og formidles i et netværk af kommuner, eventudviklere, aktører i eventværdikæden og relevante nationale forskningsenheder. Det endelige mål er at styrke og understøtte vækst i alle led, som direkte og indirekte spiller en rolle i planlægning, afvikling og udvikling af den værdiskabende event.

 

HVORDAN

”VÆVE” vil udarbejde og tage udgangspunkt i en kortlægning af regionale og nationale event-udviklende initiativer og projekter for at bygge videre på eksisterende viden og erfaringer. Med dette overblik er det muligt at involvere partnere, som både kan få og skabe værdi i ”VÆVE”-projektet. Workshops og aktørinterviews skal være med til at definere, hvilke problemstillinger projektet skal sætte fokus på for at skabe vækst gennem events.

Det kreative partnerskab vil søge inspiration både nationalt og internationalt til at udarbejde et koncept for et regionalt videncenter, som sikrer optimalt udbytte på tværs af aktørerne.

Dette kreative partnerskab skal skabe fundamentet for Danmarks første regionale event-videncenter. Videncentret skal generere og opsamle viden samt facilitere kontakt og samarbejder mellem aktørerne i eventens værdikæde for at sikre højeste kvalitet i en event. Dette på et niveau, så centeret kan lancere en international konference om emnet under Aarhus’ kulturbyværtskab i 2017.

 

HVEM

De fire kreative partnere har en komplementerende erfaring og viden inden for udvikling og afvikling af værdiskabende events. Partnerne repræsenterer både de mindre og de helt store events og spænder mellem offentlige og private aktører, hvor man arbejder meget forskelligt med videndeling og tredjepartssamarbejde.

FÆNGSLET: Det gamle statsfængsel i Horsens fungerer nu som kulturinstitution under navnet FÆNGSLET og danner ramme om en lang række aktiviteter, autentiske oplevelser og events – ikke mindst på grund af den gamle fængselsgård, der nu er indrettet til koncertområde.

NorthSide: NorthSide er en årligt tilbagevendende musikbegivenhed, placeret i Danmarks demografisk set yngste by, Aarhus. NorthSide henvender sig til inkarnerede musikelskere i alle aldre. Det er NorthSides mål at skabe Danmarks mest innovative, bæredygtige og brugerinvolverende musikbegivenhed.

ACTIVE institute: ACTIVE institutes rolle er at skabe videnbaseret innovation særligt med afsæt i idrættens verden. ACTIVE fungerer som rådgiver og katalysator i projektsamarbejdet mellem virksomheder, foreninger, offentlige institutioner og forskningsinstitutioner. ACTIVE har skabt konceptet ‘Eventbaseret Innovation’.

Horsens Kommune. Horsens Kommunes Kulturafdeling har igennem hele Horsens brandmæssige udvikling været en vigtig aktør og ressource i forbindelse med planlægning og produktion af festivaler og events.

Kulturafdelingen medvirker i projektet som en aktiv kommunal aktør med viden inden for frivillighed, kulturproduktion og foreningsarbejde.

 

Kontakt

Gitte Graverholt, direktør ACTIVE institute.

+45 2270 7480

GG@activeinstitute.dk

 

Andre platforme

Activeinstitute.dk

northside.dk

faengslet.dk

Twitter: @NorthSide_DK

Facebook:

facebook.com/faengslethorsens

facebook.com/northsidefestival

 

More.Creative facilitator:

Seismonaut

Peter Gran Boesen

pb@seismonaut.dk

More.Creative forbeholder sig retten til at tilpasse og ændre projektbeskrivelsen løbende.