Designinitiativet

NB: DISSE BESKRIVELSER GÆLDER KUN FOR 2014. BESKRIVELSER OG KONTAKTPERSONER FOR 2015 OPDATERES SNAREST / MORE.CREATIVE

 

FORMÅL

Design besidder et stort og veldokumenteret udviklingspotentiale – dels for designdrevne virksomheder og dels for erhvervslivet generelt. En rapport fra Erhvervsstyrelsen viser, at virksomheder, der anvender design som en integreret del af deres udviklingsprocesser og forretningsudvikling, er mere innovative end andre virksomheder. Samtidig har de en højere produktivitet end øvrige virksomheder.

Designinitiativet vil derfor arbejde for at skabe partnerskaber mellem designere og designvirksomheder på den ene side og andre dele af det private og offentlige erhvervsliv på den anden side. På den måde vil Designinitiativet medvirke til innovation i og udvikling af private virksomheder og offentlige institutioner i Region Midtjylland og andre dele af Danmark. Det overordnede formål er at forbedre konkurrenceevnen og skabe vækst gennem designdreven udvikling.

HVORDAN

Designinitiativet vil arbejde med:

Eksisterende markeder

Designinitiativet vil forbedre designeres og designvirksomheders adgang til markedet. Det skal ske gennem afdækning og formidling af designløsningers værdi og resultatskabende effekter i udviklingsprocesser og gennem udvikling af nye metoder og redskaber til markedsføring af designydelser.

Nye markeder

Designinitiativet vil opdyrke nye markeder med stort potentiale for designere – herunder offentlig-privat innovation (OPI) og internationale markeder. Designinitiativet vil arbejde med at skabe regionale, nationale og internationale netværk samt udvikle nye forretnings- og organisationsmodeller samt kompetenceprofiler.

Rammevilkår

Designinitiativet skal også bidrage til at styrke kendskabet til designløsningers potentiale på politisk niveau, så der kan udvikles nye erhvervsfremmeinitiativer. I denne sammenhæng er Designinitiativets primære rolle at videreformidle erfaringer og behov til relevante branche- og interesseorganisationer. Regionalt vil Designinitiativet etablere tætte samarbejdsrelationer til de øvrige erhvervsfremmeaktører.

HVEM

Designinitiativet er baseret på involvering og engagement og er derfor som udgangspunkt åbent for alle aktører, der på kvalificeret vis kan bidrage til realisering af Designinitiativets vision og mål.

Bag initiativet står:

  • VIA Creative Business
  • Design denmark
  • Arkitektskolen Aarhus
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Designtreats
  • Design-People
  • DesignDuo
  • 3Part
  • DR
  • Designlab

More.Creative forbeholder sig retten til at tilpasse og ændre projektbeskrivelsen løbende.