Den Vestdanske Film- og Mediekommission

NB: DISSE BESKRIVELSER GÆLDER KUN FOR 2014. BESKRIVELSER OG KONTAKTPERSONER FOR 2015 OPDATERES SNAREST / MORE.CREATIVE

 

FORMÅL

Den Vestdanske Film- og Mediekommission skal udvikle, udvide og styrke film- og tv-branchen som forretningsområde i Region Midtjylland. Forretningsområdet består i dag af branchespecifikke små, nogle mellemstore og et par store virksomheder. For at udvide og styrke forretningsområdet til glæde for regionen kræver det, at der kommer nye spillere på banen.

Vi vil gerne engagere to grupper af virksomheder for at afsøge dette felt. Den første gruppe er de afledte erhverv, som er i direkte kundeforhold med film/tv-produktion, herunder hoteller, restauranter, biludlejning, håndværkere og så videre. Den anden gruppe er store virksomheder fra det øvrige erhverv, som vi vil byde indenfor med det formål at skaffe yderligere og uafhængig kapital til branchen samt klæde virksomhederne på til at bruge film/tv-branchen i deres forretning.

Den Vestdanske Film- og Mediekommission skal fungere som et slags formidlingskontor og facilitere adgang til locations og samarbejdspartnere for nationale og internationale producenter. Jylland har et hav af uudnyttede locations, som skal profileres sammen med vores mange film- og medievirksomheder som samarbejdspartnere, co-producenter og underleverandører.

 

HVORDAN

For at styrke film/tv-branchen vil vi skabe sammenhæng, inddrage nye spillere og udvide værdikæden. Det skal ske gennem samarbejdsaftaler, etablering af en erhvervsklub, netværksaktiviteter, tilføring og deling af ny viden, test og udvikling af filmturisme samt videreudvikling af den eksisterende internetbaserede platform for film- og mediekommissionen (www.filmbyaarhus.dk/wdfc).

Derudover vil vi i udvalgte kommuner etablere det nødvendige netværk, der skal til for at servicere indkommende investeringer i form af film/tv-produktioner. Til sidst vil vi arbejde videre med at afsøge, hvordan der kan skabes værdi i et område på baggrund af en synlighed via film/tv-optagelser – for eksempel gennem filmturisme.

HVEM


Deluca Film

Aarhusiansk produktionsselskab, der har haft stor succes med at producere julekalender til TV2 de seneste to år og nu har flere spillefilm under opsejling.


Miso Film

Produktionsselskab baseret i København, som gennem de seneste par år har fået erfaring med at arbejde i Aarhus i forbindelse med produktionen af DICTE I og II.


Visit Nordjylland

Den regionale paraplyorganisation for turisme i Region Nordjylland, der står for den overordnede turistudvikling og markedsføring af Region Nordjylland i ind- og udland.


VisitAarhus

VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i Aarhus og markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål.


Den Vestdanske Filmpulje

Jyllands regionale filmfond, der støtter spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og multimedieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte.


Filmby Aarhus

Centrum for film- og medieproduktion i Jylland og spydspids for Aarhus Kommunes satsning på film- og medieområdet med 80 medievirksomheder, filmstudier og en række medieprojekter.

 

KONTAKT

Mette Elmgaard

+45 4185 6506

melm@aarhus.dk

Carsten Holst

+45 2213 8828

cholst@aarhus.dk,

 

filmbyaarhus.dk

facebook.com/FilmbyAarhus

 

More.Creative facilitator:

Manto

Michael Radmer Johanisson

mrj@manto.dk

More.Creative forbeholder sig retten til at tilpasse og ændre projektbeskrivelsen løbende.