Innovativ offentlig kommunikation (IOK)

NB: DISSE BESKRIVELSER GÆLDER KUN FOR 2014. BESKRIVELSER OG KONTAKTPERSONER FOR 2015 OPDATERES SNAREST / MORE.CREATIVE

 

FORMÅL

Branchepartnerskabet IOK arbejder for at opbygge en ny kultur omkring feltet offentlig kommunikation. Fra 2015 skal kommunikation med borgerne foregå digitalt – det åbner for mere dialog, inddragelse og visualisering. Samtidig ser vi en hastig udvikling i borgernes mediebrug, der bevæger sig mod mobil, online og visuel kommunikation.

IOK opbygger erfaring og viden om, hvordan det offentlige i partnerskab med kreative aktører kan nytænke den offentlige kommunikation.

IOK er en udløber af projektet ”Patientindkaldelse – fra papir til digital platform”, som blev støttet af More.Creative i 2013.

 

HVORDAN

IOK vil bidrage til vækst i den kreative branche ved at opdyrke samarbejdsrelationer og nye organiseringsformer i offentlige-private projekter inden for innovativ kommunikation.

I 2014 er fokus på patientkommunikation. Erfaringerne hentes fra konkrete projektsamarbejder og via videndeling og netværksdannelse.

Vi arbejder i 2014 inden for fire hovedfelter:

  • NYE PROJEKTER: Vi identificerer kommunikative udfordringer i sundhedssektoren og skaber samarbejde og løsninger på tværs af sundhedssektor og kreativ branche.
  • FORANKRING AF PROJEKTET ”PATIENTINDKALDELSE – FRA PAPIR TIL DIGITAL PLATFORM”: Vi afklarer muligheder for finansiering og fremtidig organisering. Samtidig med at løsningen – en app til patientkommunikation – forankres organisatorisk på Aarhus Universitetshospital med henblik på test af en fungerende prototype i en afdeling på hospitalet.
  • VIDENDELING OG NETVÆRKSDANNELSE: Vi holder dialogmøder med sundhedsinstitutioner i regionen og den kreative branche. Vi udvikler og formidler viden om innovativ kommunikation ved at følge nye projekter og deltage i konferencer. Branchepartnerskabet klæder kreative organisationer og hospitaler på til partnerprojekter og modner forståelsen af innovativ offentlig kommunikation.
  • UDDANNELSE: I 2014 udvikler vi tilbud om efteruddannelse i patientkommunikation – målrettet sundhedsfaglige medarbejdere og kommunikatører i sundhedssektoren.

 

HVEM

Branchepartnerskabet IOK er organiseret med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som operatør og et tilknyttet advisory board. Her sidder repræsentanter fra hospitaler, kommune, Region Midtjylland, den kreative branche, uddannelse og More.Creative.

ADVISORY BOARD

Jens-Ole Winther, Kommunikationschef, Aarhus Universitetshospital

Tenna Korsbek Andreasen, Projektleder for Velfærds- og Sundhedsinnovation
Innovationsteamet, Region Midtjylland

Thune Korsager, Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Kristian Bang Nørgaard, Director. Business Development, Funday Factory ApS

Sabrina Speiermann, Uddannelseschef, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Christian Schwartz Lausten, CEO & Partner, Seismonaut

 

AKTØRER

Klaus Veng, Medtech Innovation Center

Majbritt Aagaard, Medtech Innovation Center

Sara Rose Newell, Medtech Innovation Center

Allan Tambo Christiansen, Aarhus Universitetshospital

Mette Kürstein, Aarhus Universitetshospital

Anette Lyngsø, Klinisk Genetisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Henriette Svenstrup, Hospitalsenheden Vest, Herning

Donika Tufa, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt, Silkeborg

Dagkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Lone Fløe, Ringkøbing Skjern Kommune

Balasuthas Sundararajah, Redia

Lone Kobberholm Storgaard, Design Concern

 

KONTAKT

Karen Tambo

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

+45 21725235

kt@dmjx.dk

IOK på Facebook

 

More.Creative facilitator:

Seismonaut

Christian Schwarz Lausten

christian@seismonaut.dk

More.Creative forbeholder sig retten til at tilpasse og ændre projektbeskrivelsen løbende.