Created4Kids

Det kreative partnerskab består af EM retail, Spandet and Partners, F28 og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

De danske børnevirksomheders fortællingen udspringer af de samme værdier, og det kan være svært som lille virksomhed selv at kunne servere og komme igennem med budskaberne på eksportmarkederne og specielt i BRIK-landene, hvor der er meget lidt kendskab til de danske værdier og dansk design generelt. Hvis man derfor krydrer de lidt større og kendte, danske mærker og produkter så som LEGO og H.C. Andersen med mange andre kommercielle varer samt den danske indgangsvinkel og måden at involvere kunderne på, kan man derved skabe et univers, der appellerer til børnefamilier og som profilerer sig anderledes, end hvad der ellers er af koncepter i eksempelvis Kina.

Created4Kids arbejder med en nyskabende tilgang til eksport inden for play/learning/shopping/tasting og ønsker at skabe et retail/etail koncept til markedsføring med Kina som case. Det kreative partnerskab ses som skalerbart i forhold til måden at arbejde med eksport på, hvor man arbejder med tværgående samarbejde og eksport på en ny måde, som rammesætter de kreative erhverv i en samlet fortælling.

Læs mere her.

Motivation for modtagelse af støtte:

Motivationen herfor er at den nyskabende tilgang til eksport inden for play/learning/shopping/tasting. Created4Kids vurderes som skalerbart fordi partnerskabet rummer et potentiale i sig selv og endvidere kan være rollemodel for andre kreative erhverv i forhold til at tænke eksport på nye måder og gennem koblinger på tværs.

DOWNLOAD AFRAPPORTERING HER

Kontakt til det kreative partnerskab:

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

Betina Simonsen

betina@innonetlifestyle.com

More.Creative facilitator:

info@morecreative.dk

More.Creative forbeholder sig retten til at tilpasse og ændre projektbeskrivelsen løbende.