Tidligere More Creative-partnerskaber

More Creative-partnerskaber har været en del af More Creative siden begyndelsen af 2013. Det har betydet, at en lang række række brancher, organisationer og virksomheder har været tilknyttet den kreative vækststrategi i form af etablerede More Creative-partnerskaber, som har modtaget støtte i form af økonomi, kompetenceudvikling, rådgivning mm. Nedenfor kan du læse om partnerskaberne gennem årene.

Tidligere partnerskaber 2013 – 2018

Nuværende partnerskaber

Formål med More Creative-partnerskaber

Både små og store virksomheder på tværs af brancher – private virksomheder, offentlige aktører, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner eller foreninger kan deltage i en erhvervsklynge. Deltagerne i klyngerne kan komme fra hele landet, men det er afgørende, at klyngerne gør en positiv forskel for de kreative erhverv i Region Midtjylland og har fokus på at realisere det forretningsmæssige potentiale i de kreative erhverv.

Formålet med partnerskaberne var, at de:

  • Bidrog til vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv i Region Midtjylland
  • Udviklede og udbød aktiviteter og står bag strategiske tiltag som kommer de kreative erhverv til gode
  • Udviklede en forretningsmodel samt skabte et organisatorisk setup og opbakning fra erhvervet med henblik på at gøre partnerskabet levedygtigt.

Fordele ved at være et partnerskab i More Creative:

  • Partnerskaberne var en del af et aktivt samarbejde med More Creative, og i forløbet får man:
  • Partnerskaberne fik et skræddersyet forløb, hvor professionelle udviklingskonsulenter tilrettelagde og hjalp partnerskaberne ud fra succeskriterier, der blev defineret i fællesskab.
  • Partnerskaberne fik adgang til inspiration, erfaringsudveksling og netværk i regi af Den Kreative Arena (vidensnetværk for kreative partnerskaber).
  • Partnerskaberne modtog projektmidler, som kunne bruges på aktiviteter, rådgivning eller andet i partnerskabet. Der var tale om udviklingsmidler under erhvervsfremmeloven, hvilket betød, at midlerne skulle bruges til projektmodning i form af test af tiltag, udvikling af metoder m.v.
  • Synlighed, branding og positionering af partnerskabet.
  • Øget kvalitet og hastighed af den kreative proces samt styrkelse af partnerskabets potentialer.
  • Hjælp til at finde nye relevante og spændende samarbejdspartnere.