Om kreativ økonomi

Definition på kreativ økonomi

Kreativ økonomi er et økonomisk system, der er baseret på individers kreativitet, egenskaber og talent som den bærende kraft i værdiskabelse og som hovedfaktor for transaktioner. Den slags kreativitet, som forankrer sig i et produkt eller ydelse, kan bidrage til økonomisk vækst og udvikling på både mikro- og makroniveau og udfolde sig i:

 • Øget omsætning
 • Flere arbejdspladser
 • Øget eksport
 • Innovative løsninger

De kreative erhverv er omdrejningspunktet for den kreative økonomi, men det er vigtigt at understrege, at arbejdspladser, som bidrager til den kreative økonomi, ikke kun er at finde i de kreative erhverv. Således kan en ansat i det øvrige erhverv bidrage til en produktion i et øvrigt erhverv med kreativitet og på denne måde bidrage til den kreative økonomi uden at være beskæftiget i et kreativt erhverv.

Definition på kreative erhverv

De kreative erhverv har potentiale til at skabe omsætning og arbejdspladser gennem individers kreativitet, egenskaber og talent. De kreative erhverv ligger i centrum af den kreative økonomi og inkluderer følgende brancher:

 • Arkitektur
 • Bøger og presse
 • Design
 • Film og video
 • Indholdsproduktion og computerspil
 • Kunst og kunsthåndværk
 • Musik
 • Mode
 • Møbler og interiør
 • Radio og tv
 • Reklame

Nationale og regionale væksttal i den kreative økonomi

Kreativ økonomi i Region Midtjylland og i Danmark

De kreative erhverv i Region Midtjylland

 • De kreative erhverv bidrager med ca. 43.500 arbejdspladser (antal beskæftigede). Det er 7% af alle regionens arbejdspladser.
 • Der er 5.670 registrerede virksomheder inden for de kreative erhverv i regionen, hvilket udgør 12% af virksomhederne i regionen.
 • De kreative erhverv i regionen omsætter for over 62 mia. kroner årligt, hvilket svarer til 10% af den samlede omsætning for regionens virksomheder.
 • De genererer en samlet værditilvækst på 18 mia. kr. og eksporterer for 26 mia. kr.
 • Det svarer til 12% af regionens samlede værditilvækst og 14% af den samlede eksport.
 • De kreative erhverv har haft en samlet stigning i erhvervsindkomsten på mere end 10% i perioden 2010-2013

De kreative erhverv på landsplan

 • I Danmark beskæftiger de kreative erhverv ca. 85.000 personer (årsværk) i såvel service som produktion.
 • De kreative erhverv omsætter samlet for ca. 280 mia. kr.
 • De kreative erhverv eksporterer på landsplan for knap 83 mia. kroner, hvilket er 9% af den samlede eksport.
 • Dermed udgør de kreative erhverv 9% procent af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk erhvervsliv.

Tallene stammer fra analysen Potentialer og vækstbarrierer i kreative erhverv i Region Midtjylland fra 2015.