Pilotprojekt skal bekæmpe faldende indbyggertal i midtjysk by

Architecture Project

Architecture Project

Region Midtjylland stiller I seneste udgave af magasinet Dialog stærkt på The Architecture Project. Erhvervsklyngen skal sammen med lokale aktører puste nyt liv i midtjyske byer, der har akut behov for udvikling.

Mange lokalsamfund i Danmark kæmper mod faldende indbyggertal, og den midtjyske by, Sdr. Felding, er ingen undtagelse. Kampen mod den negative befolkningsvækst i byen tages op af et kreativt samarbejde mellem arkitekter og forskere fra The Architecture Project samt lokale aktører – en samarbejdsmodel, som er udviklet af netop The Architecture Project. Samarbejdet mellem fagfolk inden for arkitektur og lokale aktører som kommune, borgere, foreninger og virksomheder har til formål at bruge arkitekturens potentialer til at løse byernes udfordringer.

De idéer, samarbejdet kaster af sig, samler rejseholdet i et prospekt, hvorefter rejseholdet overlader det til de lokale aktører at realisere idéerne. Rejseholdet trækker sig altså, når projektet træder ind i den kommercielle fase.

Et generisk værktøj på tværs af byer og lande

Erfaringerne, som The Architecture Project indhenter under projektet i Sdr. Felding, skal bruges til at finpudse og dokumentere effekterne af samarbejdsmodellen. Herefter skal samarbejdsmodellen tilbydes i hele regionen. Carina Serritzlew, direktør for The Architecture Project, udtaler til Dialog:

”Planen er, at rejseholdet skal ud i alle regionens 19 kommuner, og alt efter byernes udfordringer sammensættes det bedste hold til opgaven.”

På længere sigt kan samarbejdsmodellen sammen med rejseholdet turnere i resten af Danmark eller blive solgt som byudviklingsværktøj til udlandet. Carina Serritzlew påpeger, at de udfordringer, danske byer står overfor, også er at finde i udlandet.

Er du interesseret i mere viden om The Architecture Project, samarbejdsmodellen og projektet i Sdr. Felding, kan du læse artiklen i Dialog her. Artiklen begynder på side 8.