Kronik om fremtidens erhverv

Fremtidens erhverv er kreative

Illustration: Rasmus Sand Høyer (brugt i kronikken Fremtidens erhverv er kreative)

“Det er afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at skabe endnu flere arbejdspladser i de brancher, som er nogle af de mest resistente, når vi taler outsourcing og automatisering.”

Sådan starter Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv, Anna Porse Nielsen, direktør i Manto og Christian Schwarz Lausten, partner i Seismonaut deres kronik, Fremtidens erhverv er kreative, i Jyllands-Posten.

Op mod 37% af alle jobs vil blive erstattet af maskiner inden for de næste 10 år, spår forskere fra Oxford University. Ifølge de tre findes løsningen ved at se nærmere på, hvilke job og arbejdsfunktioner der vanskeligt kan erstattes af automatisering og kunstig intelligens i den nærmeste fremtid – og Danmark er nødt til på et strategisk plan at handle nu. Dette involverer en indsats fra både erhvervsliv og politikere.

Fire indsatsområder

Milling, Porse Nielsen og Schwarz Lausten mener, det kræver en langt mere koordineret og strategisk indsats end det, vi hidtil har set i Danmark. Særligt er der fire områder, hvor man kan sætte ind:

  • Udvikling af målemetoder og efterfølgende udtrækning af data fra de kreative erhverv
  • Organisering af og sammenhæng mellem de kreative erhverv via forretnings- og kompetenceudvikling, ledelse internationalisering og tiltrækning af kapital
  • Politisk vilje og assistance til at udvikle de kreative erhverv
  • Forankring af erhvervsserviceinfrastrukturen i mindre, men fagfokuserede enheder, som kan lette de kreative erhvervs adgang til kapital, forretningsudvikling og kobling til viden og samarbejdspartnere

For de kreative erhverv i Danmark kan opnå det potentiale, de besidder, anbefales etableringen af et råd efter britisk forbillede:

De kreative erhverv skaber værdi – både i form af vækst og arbejdspladser og som værdiskabere i andre brancher. Et første skridt kunne være at etablere et råd for de kreative industrier efter britisk forbillede og få lagt en samlet strategi for de kreative erhverv, som er langt mere ambitiøs end det, vi hidtil har set.

Kronikken kan læses i sin fulde form på Jyllands-Postens hjemmeside her.