Fem kreative projekter, der bruger digitalisering til at skabe innovative løsninger

Emento More Creative

Kombinationen af kreativitet og digitalisering indeholder enormt potentiale for at effektivisere og optimere processer, som i sidste ende kan resultere i vækst og øget livskvalitet. Vi sætter spot på fem projekter, som har skabt innovative løsninger ved at kombinere kreativitet og digitalisering.

Den kreative økonomi er en af de hurtigst voksende sektorer på verdensplan lige nu. Dens omfang er et tydeligt signal om, at ikke blot de kreative erhverv, men også en lang række mere traditionelle brancher drager nytte af kreative kompetencer. I samspillet mellem kreative og traditionelle virksomheder spiller digitaliseringen som oftest en central rolle, fordi de kreative erhverv er særligt dygtige til at udnytte digitale muligheder til at skabe nye og bedre løsninger. Løsninger som spænder fra kommunikation og markedsføring til nye ydelser og services, der effektiviserer drift og udvikling.

“Det her må kunne gøres på en bedre måde.”

I More Creative tror vi på, at de kreative erhverv og deres fokus på digitale teknologier er afgørende for en indfrielse af Danmarks vækstpotentialer. Derfor har vi samlet fem cases, som beskriver kreative projekter, der på forskellige måder benytter digital teknologi til at skabe bedre løsninger.

Fælles for de fem projekter er, at de udspringer af tanken: “Det her må kunne gøres på en bedre måde.”

Det gælder lige fra Ohmatex og VIA’s bukser lavet af intelligente tekstiler over Årstiderne Arkitekters system for mere effektiv drift i store byggerier til Ementos app, som skal gøre det lettere at være patient og medarbejder på Aarhus Universitetshospital.

Læs casehistorierne om de innovative projekter her:

Projekterne er eksempler på stærke samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor og på tværs af vidt forskellige fagligheder. Det er netop den type samarbejder, som er grunden til, at More Creative er sat i verden.

Brug de fem cases som konkrete eksempler på indfrielsen af digitaliseringens potentialer inden for Region Midtjylland eller lad dig inspirere til at innovere i din virksomhed.

God læselyst!