More Creative 2016-2018

More Creative er Danmarks største offentlige initiativ målrettet vækst i de kreative erhverv. More Creative er dedikeret til at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv i Region Midtjylland.

More Creative er etableret af Region Midtjylland med det formål at være med til at sikre Danmarks plads som en global spiller i den kreative økonomi. Kreative kompetencer kommer hele tiden højere op på listen over de kompetencer, som vi har brug for på fremtidens arbejdsmarked, og de kreative virksomheder er arnested for en lang række produkter, services og innovative løsninger på morgendagens udfordringer.

More Creative blev startet i 2013 og gennemløb i sin første periode fra 2013 – 2015 en udviklingsproces, der ledte frem til fire partnerskaber. Vi er nu i projektets anden periode, hvor More Creative udvikler de kreative erhverv og bygger bro til øvrige erhverv i samarbejde med både kommuner, regionale videninstitutioner og andre erhvervsinitiativer. More Creative understøtter aktivt fire partnerskaber inden for arkitektur, design, mode og den digitale visuelle industri. 

More Creatives fokus

More Creative er organiseret som en platform for de fire partnerskaber, som under fire indsatsområder understøtter dem og samtidig løfter fokus fra de enkelte brancher til en bredere kreds og dagsorden. De fire indsatsområder er:

 • Udvikling af kreative erhvervsklynger gennem partnerskaber
  Gennem More Creatives forløb har vi testet og udviklet en række partnerskaber og arbejder nu med de fire ovennævnte partnerskaber. More Creatives opgave er at understøtte dem bedst muligt ift både aktiviteter målrettet virksomheder, sparring omkring deres forretningsmodel og samarbejde på tværs af de kreative brancher de repræsenterer.
 • Forbedring af rammevilkår for vækst i kreative erhverv
  More Creative søger indflydelse og dialog med både politikere og andre aktører på statsligt, regionalt og kommunalt niveau for på den måde at sætte de kreative erhvervs udfordringer og potentialer på dagsordenen.
 • Netværks-, talent- og forretningsudvikling i kreative erhverv
  De kreative erhverv rummer et stort potentiale som More Creative hjælper med forløse. Det sker både gennem skræddersyede tilbud til virksomhederne, og ved at vi arbejder på at udvide deres marked blandt både offentlige og private kunder og partnere.
 • Vidensdeling og kommunikation for og om kreative erhverv
  More Creative er en platform for kommunikation, hvor vi både selv laver analyser og formidler relevant viden og de gode historier fra brancherne. More Creative er også events og konferencer hvor vi i tæt samarbejde med partnerskaberne laver møder og konferencer, som viser de kreative erhvervs potentialer.

Aktiviteter i More Creative 2016-2018

Siden opstarten i 2013 har More Creative haft en tilgang til feltet, hvor vi tænker i helheden – lige fra det politiske niveau og frem til den enkelte kreative iværksætter. For det er sådan, vi for alvor kan løfte de kreative erhverv. Det resulterede i 2016-2018 i en række initiativer, services og netværk, som du kan læse om herunder:

 • Samarbejde med Væksthus Midtjylland. I 2016 trådte Væksthus Midtjylland ind i operatørskabet for More Creative, hvilket  har givet mulighed for en stærkere brobygning mellem de kreative brancher og det etablerede erhvervsfremmesystem. netop denne brobygning er et vigtigt element i More Creatives samlede udviklingstrategi.
 • A More Creative Denmark. Med mål om at sætte vækst gennem kreative erhverv på den nationale politiske dagsorden blev konferencen A More Creative Denmark afholdt på Christiansborg. Konferencen bød på oplæg fra nationale og internationale eksperter og henvendte sig dels til politikere, ledere og beslutningstagere i kommuner, regioner og ministerier m.fl.og til erhvervsfolk fra virksomheder.
 • High Tech – Human Touch. Konferencen High Tech – Human touch omhandlede vigtigheden af humanistiske og kreative kompetence i takt med at den digitale og teknologiske udvikling. Konferencen var et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og More Creative.
 • Next Level. Next Level er et årligt forretningsudviklingsforløb for etablerede virksomheder i de kreative erhverv, som gerne vil løfte deres organisation og forretningsmodeller til et nyt niveau. Next Level udbydes i samarbejde med partnerskaberne Headstart Fashion, Business By Design og ID Vest.
 • Analyse af den kreative økonomi i Region Midtjylland. Analysen, som blev udarbejdet i 2017, opgjorde omfanget og betydningen af den kreative økonomi i Region Midtjylland og Danmark. Læs rapporten her.
 • Partnerskabsmøder. Partnerskabsmøderne er et forum for kompetenceudvikling målrettet partnerskabernes projektledere. Formålet med partnerskabsmøderne er at give projektlederne de nødvendige redskaber til at udvikle selvbærende klynger. Partnerskabsmøderne bliver brugt til at arbejde med forretningsudvikling, finansieringsstrategi, projektudvikling og kommunikation.

Fremtiden for More Creative og de kreative erhverv

Projektet slutter med udgangen af 2018, men arbejdet fortsætter både ude i virksomhederne men også i de respektive brancher. De kreative erhverv er kommet højt op på den politiske dagsorden, og der er allerede nu et væld af aktiviteter på vej.

På statsligt niveau er der nedsat et kreativt vækstteam med ambitioner om at de give kreative erhverv gode rammer for at udvikle sig i takt med, at nye digitale forretningsmodeller breder sig, og derigennem styrke de kreative erhverv på landsplan.