More Creative 2013-2015

Sådan har More Creative arbejdet 2013 – 2015

More Creative har været i gang siden begyndelsen af 2013 og har været igennem en stor udvikling frem til 2015. More Creative-modellen bygger både på økonomiske nøgletal og markedsdata, en strategisk vurdering af styrkepositioner i Region Midtjylland og et bottom up-princip, som har betydet, at de kreative brancher fra start har haft indflydelse på kursen.

Fase 1: Ansøgningsfase

Gennem et open call til kreative erhvervsaktører udvalgte More Creative de mest kvalificerede ansøgninger på baggrund af nogle fastlagte kriterier. Kriterierne var sammensatte på basis af regionale styrkepositioner og nøgletal i forhold til potentialer for skalering, vækst og eksport.

Det var altså en datadrevet tilgang til at identificere de stærkeste positioner for nye kreative partnerskaber, men også en markedsdrevet tilgang, eftersom det var aktørerne selv, der bød ind med egne projektideer og kreativer partnerskaber, de selv havde sammensat. Et partnerskab bestod som minimum af tre partnere, heraf mindst én privat virksomhed (CVR-registreret) og mindst én offentlig aktør.

Fase 2: Testfase

I testfasen udvalgtes de kreative partnerskaber, som skulle udvikles og idétestes. Hvis der var opbakning fra aktørerne og på politisk niveau til et partnerskab inden for det kreative erhvervsområde – og hvis partnerskabet vurderedes til at være stærkt nok til på sigt at bære en partnerskabsorganisation – fortsatte det kreative partnerskab udviklingsforløbet.

Fase 3: Modningsfase

Et reduceret antal partnerskaber etableredes som potentielle kreative partnerskaber og gennemgik et intensivt partnerskabsinkubationsforløb. Målet var, at de i næste fase skal kunne fungere som selvstændige partnerskaber.

Fase 4: Bæredygtige partnerskaber

De partnerskaber var i denne fase etablerede partnerskabsorganisationer med finansierings- og forretningsmodeller.
More Creative faser

More Creatives aktiviteter i 2015

Siden opstarten i 2013 har More Creative haft en tilgang til feltet, hvor vi tænker i helheden – lige fra det politiske niveau og frem til den enkelte kreative iværksætter. For det er sådan, vi for alvor kan løfte de kreative erhverv. Det resulterede fra i 2015 i en række initiativer, services og netværk, som du kan læse om herunder.

  • Erhvervsklynger. I Midtjylland er der en række spirende og eksisterende kreative styrkepositioner, som Aarhus 2017 og Region Midtjylland ønsker at understøtte og udvikle gennem More Creative. Det blev gjort ved at lave klynger inden for en bred vifte af kreative erhverv.
  • Creative Executive Club. Creative Executive Club var en serie af morgenseminarer for beslutningstagere, der sætter spot på morgendagens kreative vækstmuligheder med temaer som ledelse og organisering, internationalisering og innovation.
  • Creative Business Academy. Creative Business Academy var et gratis forretningsudviklingsforløb for iværksættere på tværs af de kreative brancher, der hjalp deltagerne med at støbe fundamentet for en bæredygtig forretning.
  • Next Level. Next Level var et forretningsudviklingsforløb for etablerede virksomheder i de kreative erhverv, som gerne vil løfte deres organisation og forretningsmodeller til et nyt niveau.
  • Überwerke. I Überwerke testede vi best practice og undersøgte, hvordan man skaber de bedste rammevilkår for vækstmiljøer i kreative erhverv.
  • Kreative byer. Her kunne Region Midtjyllands kommuner få rådgivning til at skabe bedre vækstvilkår for deres kreative erhvervsaktører.
  • Center for animation og visualisering (CAV). CAV var katalysator for professionalisering og internationalisering af den danske animationsbranche og tilstødende felter.

More Creative initiativer

Læs om de tidligere partnerskaber her.