Region Midtjylland indtager en central rolle i den kreative økonomi

Skærmbillede 2018-02-26 kl. 11.23.45

Ny analyse foretaget af Seismonaut i regi af More Creative for Region Midtjylland viser, at de kreative erhverv udgør en langt større del af virksomhedernes økonomi end først antaget. Det gælder også virksomheder, som traditionelt set ikke opfattes som kreative. Region Midtjylland fører an sammen med Region Hovedstaden.

Modsat tidligere opgørelser giver analysen et bredere samlet billede af den kreative økonomi idet den har fokus på omfanget og betydningen af medarbejdere i kreative jobfunktioner – både inden for og uden for de kreative brancher.

Analysen viser, at de kreative årsværk i 2015 skabte en samlet omsætning på cirka 300 mia. kroner svarende til cirka 8 pct af den samlede omsætning i Danmark og cirka 0,6 procentpoint mere end i forhold til 2010.

Kreativ økonomi i Region Midtjylland

Analysen viser, at virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland tilsammen tegner sig for næsten 80% af de 145.797 kreative årsværk i Danmark i 2015. Mens virksomhederne i Region Hovedstaden i 2015 beskæftigede 89.347 kreative årsværk (svarende til 61%), beskæftigede virksomhederne i Region Midtjylland samme år 26.138 kreative årsværk (svarende til 18%).

rm_illu

Analysen viser samtidigt, at virksomhederne i Region Midtjylland og i Region Syddanmark i perioden fra 2010 til 2015 har oplevet en relativ større vækst i antallet af kreative årsværk end det er tilfældet i Region Hovedstaden. Hvor virksomhederne i Region Midtjylland og Region Syddanmark har oplevet en vækst i antallet af kreative årsværk på 13% i perioden, har væksten i Region Hovedstaden været på 6%. På landsplan er antallet af kreative årsværk steget med 2% i denne periode. Væksten på 13% i Region Midtjylland svarer til en stigning i antallet af kreative årsværk på 3.019 årsværk i perioden 2010 og 2015.

Stigning i omsætning på 37% fra 2010-2015 i Region Midtjylland

Analysen viser at virksomhederne i Region Midtjylland står for en betydelig del af af den samlede omsætning inden for den kreative økonomi. De kreative virksomheder i Region Midtjylland genererede i 2015 således en samlet omsætning på 51 mia. kr. i 2015, svarende til 6% af den samlede omsætning i Region Midtjylland i 2015 og til 17% af den samlede kreative omsætning i hele landet i 2015.

– Opgørelsen bekræfter, at kreative erhverv er en styrkeposition for Region Midtjylland. Samtidigt er der tegn på, at efterspørgslen efter kreative kompetencer stiger, når øget digitalisering og automatisering stiller nye krav til produkter og brugeroplevelse, siger Kim Kofod.

Læs hele rapporten herunder (For download tryk på pilen øverst i venstre hjørne):

Fakta om den kreative økonomi

Tallene viser, at:

  • Danske arbejdsgivere i 2015 beskæftigede ca. 145.800 årsværk med kreative kompetencer
  • Det svarer til ca. 7 pct. af de samtlige 2,2 mio. årsværk i 2015
  • Kreative kompetencer bidrog til en samlet omsætning på ca. 300 mia. kr. svarende til ca. 8 pct. af den samlede.
  • I forhold til eksport, bidrog de kreativt beskæftigede i 2015 med ca. 93 mia. kr. svarende til ca. 8 pct. af Danmarks samlede eksport
  • De kreativt beskæftigede bidrog i 2015 med en værditilvækst på ca. 101 mia. kr. svarende til ca. 10 pct. af den samlede værditilvækst for hele landet.
  • Region Hovedstaden (61 pct.) og Region Midtjylland (18 pct.) tegner tilsammen næsten 80 pct. af det samlede antal kreative årsværk i Danmark i 2015. Et lignende billeder tegner sig i den regionale fordeling af den omsætning kreative job skaber.
  • Region Midtjylland har oplevet en vækst i antallet af kreative årsværk fra 2010-2015 på 13 pct. mens væksten i Region Hovedstaden har været på 6 pct.
  • Flere steder i Region Midtjylland er efterspørgslen på kreative kompetencer allerede blevet omsat til til nye erhvervsrettede uddannelser og udviklingsmiljøer.
  • For eksempel The Animation Workshop i Viborg, Lifestyle og Design i Herning, Game College i Grenå, Soundhub Denmark i Struer og Filmbyen i Aarhus.