Virksomheder skaber mere værdi med humaniora og design thinking

NESTA The fusion report More Creative

Den britiske regering har de seneste år fokuseret på at øge produktiviteten i Storbritannien ved at satse på færdigheder i arbejdsstyrken baseret på STEM (science, technology, engineering, and mathematics) i arbejdsstyrken. NESTA, en britiske tænketank, udfordrer denne tilgang i deres seneste rapport.

Det giver mening, at den britiske regering satser på de såkaldte STEM-færdigheder, da de er værdifulde for økonomien; de skaber flere arbejdspladser og øget produktivitet. Men NESTA’s seneste rapport viser, at virksomheder. der kombinerer færdigheder inden for STEAM (science, technology, engineering, arts and design, and mathematics), påvirker økonomien positivt i endnu højere grad end STEM-virksomheder.

Tilførelsen af humaniora og design thinking giver ifølge NESTA et endnu større boost til den britiske økonomi i form af:

  • Højere innovationsgrad
  • Hurtigere salgsvækst
  • Mere beskæftigelse

STEM er godt – STEAM er endnu bedre!

Rapportens hovedkonklusioner er, at

  • STEAM-virksomheder har 8% højere salgsvækst end STEM-virksomheder.
  • Der er 2% større sandsynlighed for, at STEAM-virksomheder skaber gennemgribende innovationer end STEM-virksomheder.
  • STEAM-virksomheder i Storbritannien beskæftiger 3,5 millioner mennesker – på trods af kun at udgøre en tiendedel af alle britiske virksomheder beskæftiger STEAM-virksomheder 20% af alle beskæftigede.

Du kan downloade hele rapporten her.