VÆVE runder året af med lancering af eventmagasin

Eventmagasinet

Året går på hæld, og for erhvervsklyngerne i More Creative bruges en del af december på at samle op på og evaluere årets initiativer. I VÆVE’s tilfælde er dette blandt andet udmundet i Eventmagasinet.

Magasinet er kulminationen på det arbejde, som blev søsat, da erhvervsklynge-initiativet VÆVE (vækst gennem viden om events) blev skabt i 2014. Formålet bag VÆVE er at skabe vækst for eventaktørerne i Region Midtjylland gennem samarbejde, konkret viden og fokus på uudnyttede potentialer. Det har betydet en række initiativer:

  • Faglige netværksarrangementer for hele værdikæden omkring events
  • Tilgængelighed til den nyeste forskning og viden på området via rapporter og konferencer
  • Kompetence- og forretningsudviklingsforløb for kommuner
  • En række testprojekter

En stor del af de erfaringer og den viden, VÆVE og den store gruppe samarbejdspartnere, som VÆVE siden starten har samarbejdet med, er blevet samlet til et magasin om turisme-, by- og erhvervsudvikling gennem strategisk brug af events . Eventmagasinet henvender sig til aktører, der ønsker at arbejder strategisk med events. Herunder bl.a. kommuner og andre offentlige aktører, event- og turistaktører samt kultur- og erhvervslivet.

Om kulminationen på VÆVE’s arbejde siger Gitte Graverholt, leder af VÆVE og direktør for ACTIVE institute:

I 2014 startede VÆVE – på en stort set bar mark – med det opdrag at undersøge, om der kunne etableres en erhvervsklynge for eventbranchen i Region Midtjylland. I dag står VÆVE i spidsen for at lancere Eventmagasinet, som er kommet til i samarbejde med flere af branchens aktører.

Som afrunding på projektåret 2015 er det meget tilfredsstillende at stå med et magasin, som opsummerer en række af projektets erfaringer, aktiviteter og indsigter. Det minder os om, at mange af målene er nået, men det vigtigste er, at med magasinet kan vi dele projektets erfaringer til hele branchen på en inspirerende måde. Projektgruppen bag VÆVE ønsker for eventbranchen, at dette magasin er det første i rækken af mange.

Eventmagasinet indeholder en række artikler, som stiller skarpt på tendenser inden for eventbranchen, miniguides til strategisk brug af events, kommentarer fra eventaktører og en videnskabelig artikel om effektmåling af events. Du kan læse en digital version af magasinet herunder: