Schack Pedersen: Kreative erhverv er ekstremt vigtige for dansk økonomi

Interview med MF’er Torsten Schack Pedersen: Kreative erhverv er ekstremt vigtige for dansk økonomi

I september 2016 blev A More Creative Denmark afholdt på Christiansborg. Formålet var at sætte vækst gennem kreative erhverv på den nationale politiske dagsorden. Derfor var Torsten Schack Pedersen, medlem af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg inviteret til at deltage i konferencens paneldebat.

I interviewet siger Torsten Schack Pedersen, at kreative erhverv er et ekstrem vigtigt element for den danske økonomi og mener, at det har været et problem, at emnet ikke har været en større del af den politiske dagsorden før nu.

”Seen from the parliament side, where we are talking too much about how to spend money, we need to increase our focus on how to earn money, and there is an extremely great potential in the creative industries.”

Vigtigt at italesætte kreative erhvervs mange muligheder

Torsten Schack Pedersen mener, at en konference som A more Creative Denmark, er vigtig, da man herigennem italesætter de muligheder som kreative erhverv kan bidrage med. Han påpeger endvidere, at mulige problemer ved kreative erhverv samtidig bliver belyst. Ved at italesætte muligheder og udfordringer, bliver vi bedre rustet til at handle ud fra dette og bevæge os imod løsninger og forbedringer.

”It is important to have a conference like this, to put the issues which matters to the creative industries on the agenda, otherwise we want listen to and we want hear about the problems that are most relevant for the creative industries and we need to listen to them and we need to hear them, otherwise we can’t address them.”

Du kan læse hele opsamlingen af konferencen her.
Se også interview med John Newbigin, the Chair of Creative England