Den kreative økonomi i Danmark anno 2015

Kreativ økonomi i Region Midtjylland og i Danmark

De kreative erhverv i Region Midtjylland

  • De kreative erhverv bidrager med ca. 43.500 arbejdspladser (antal beskæftigede). Det er 7% af alle regionens arbejdspladser.
  • Der er 5.670 registrerede virksomheder inden for de kreative erhverv i regionen, hvilket udgør 12% af virksomhederne i regionen.
  • De kreative erhverv i regionen omsætter for over 62 mia. kroner årligt, hvilket svarer til 10% af den samlede omsætning for regionens virksomheder.
  • De genererer en samlet værditilvækst på 18 mia. kr. og eksporterer for 26 mia. kr.
  • Det svarer til 12% af regionens samlede værditilvækst og 14% af den samlede eksport.
  • De kreative erhverv har haft en samlet stigning i erhvervsindkomsten på mere end 10% i perioden 2010-2013

De kreative erhverv på landsplan

  • I Danmark beskæftiger de kreative erhverv ca. 85.000 personer (årsværk) i såvel service som produktion.
  • De kreative erhverv omsætter samlet for ca. 280 mia. kr.
  • De kreative erhverv eksporterer på landsplan for knap 83 mia. kroner, hvilket er 9% af den samlede eksport.
  • Dermed udgør de kreative erhverv 9% procent af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk erhvervsliv.

Tallene stammer fra analysen Potentialer og vækstbarrierer i kreative erhverv i Region Midtjylland fra 2015.