Klyngestrategi 2.0

Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018

Regeringen og regionerne har en fælles ambition om at styrke væksten og den videnbaserede udvikling i hele Danmark. Her er det afgørende, at vi bygger videre på og udnytter de styrkepositioner og udviklingspotentialer, der findes over hele landet, og at vi styrker videnbroerne mellem virksomhederne og videninstitutionerne, så den offentlige forskning i langt højere grad bidrager til innovation og værdiskabelse. Samtidig skal vi styrke vores engagement i internationalt vidensamarbejde, så danske virksomheder og videninstitutioner får adgang til den nyeste viden og teknologi.

Læs hele rapporten nedenfor eller hent den på PDF