Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2016

I 2015 deltog flere små og mellemstore virksomheder i innovationsnetværkenes aktiviteter end nogensinde før – nemlig 5.350, hvilket er 13 pct. flere end i 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst. Siden 2006 er der blevet lavet performanceregnskab med det formål at give et billede af innovationsnetværkenes ressourcer, indsats og resultater.

Siden det første performanceregnskab blev udarbejdet, er der kommet nye netværk til, nogle er fusioneret, og andre er lukket. Desuden har finansieringsgrundlaget og bevillingsstørrelserne ændret sig, lige som netværkene naturligt har udviklet sig i takt med ændringer i samfundets og virksomhedernes behov. I 2012 tog innovationsnetværkene det europæiske kvalitetssystem ECEI – European Cluster Excellence Initiative i brug og er siden begyndt at arbejde mere strategisk med systemet. Det betyder, at de 22 innovationsnetværk i højere grad end tidligere arbejder strategisk med deres organisering, klyngeudvikling, aktiviteter, strategi mv. Tallene fra 2006 og indtil 2015 er altså ikke umiddelbart sammenlignelige men forudsætter en forståelse for udviklingen og ændringerne. Tak til de 22 innovationsnetværk, der har leveret tal og data samt cases til Performanceregnskab 2016.

Læs hele rapporten nedenfor eller hent den på PDF