Highlights fra A More Creative Denmark 2016

Highlights fra A More Creative Denmark 2016

I september 2016 blev A More Creative Denmark afholdt på Christiansborg. Formålet var at sætte vækst gennem kreative erhverv på den nationale politiske dagsorden.

I denne video fremgå et udpluk af de interviews som blev afholdt med de inviterede deltagere i konferencens paneldebat, herunder John Newbigin, formand for Creative England, Torsten Schack Pedersen, medlem af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, Charlotte Schmidt, Head of Learning, Danske Bank, Lars Fjendbo Møller, Dansk Arkitektur Center og Karoline Amalie Steen, afdelingsleder ved Center for Vækst og Beskæftigelse.

Her italesætter de deres forståelse for A More Creative Denmark og hvilken indflydelse dette fænomen har på vores erhverv, økonomi og samfund i det hele taget, både nationalt og internationalt.

Se videoen og få en fornemmelse af stemningen fra de 150 deltager.

Du kan desuden læse en opsamling af konferencen her