Growing Smart Cities in Denmark

Growing Smart Cities in Denmark

Denmark has an opportunity to become a world leader in smart cities. Sådan lyder den første sætning i analysen Growing Smart Cities in Denmark.

Digitaliseringen har for længst gjort sit indtog i samfundet og ændret det – lige fra kommunikation til sundhedssektoren. Nu er digitaliseringen i den grad også ved at  indtage byerne og de offentlige rum under begrebet smart cities.

Det handler om at gøre byerne intelligente ved at udnytte de muligheder, digitaliseringen tilbyder via dataopsamling til at udvikle intelligente løsninger, der har gavn for både borgere og samfund.

Fem forudsætninger for smart cities-aktiviteter

Analysen har identificeret følgende fem forudsætninger for at udbrede smart cities-aktiviteter i et Danmark:

  • Kommunal kapacitet. Landets kommuner har magt og økonomien til at iværksætte smart cities-aktiviteter, men det kræver også viden, forudsætninger og projekter på tværs af afdelinger at initiere disse projekter.
  • Investeringssikkerhed. Projekter skal være langsigtede og ambitiøse og have til formål at blive til mere end blot pilotprojekter for at den private sektor vil investere.
  • Færdigheder og research. Mange danskerne har digitale færdigheder af højt niveau, men Danmark skal stadig have fokus på at udvikle digitale færdigheder for at erhvervsliv og forskning for at følge med udviklingen.
  • Offentlig accept og digitale færdigheder. Digitale færdigheder, tiltro til digitale løsninger og en bred accept i offentligheden er vigtige for  smart cities. Danskerne har et højt niveau i digitale færdigheder, men mange føler sig eksempelvis ikke trygge ved brug af digitale løsninger såsom netbank, e-boks og NemID.
  • Datadeling. Dataindsamling er en stor del af udviklingen af smart cities, men meget data ligger ikke frit tilgængeligt, men er gemt væk for offentligheden af både private og offentlige aktører.

 

Fem råd til at opnå potentialet om at blive førende inden for smart cities i verden

For at Danmark skal kunne opnå sit potentiale om at blive førende inden for smart cities på globalt plan, fremføres en række råd i analysen:
  • Udvikl en digital strategi på kommunalt plan
  • Udbyg netværk mellem kommuner og videndel
  • Klarlæg standarder og reguleringer i kommuner
  • Inddrag borgerne og lyt til deres bekymringer og behov
  • Skab en landsdækkende vision for smart cities og gør opmærksom på den

Se og download Growing Smart Cities in Denmark-analysen her.