Evaluering af More Creative og Shareplay

Evaluering af More Creative

I 2014 blev More Creative, som på daværende tidspunkt havde eksisteret i et år, evalueret sammen med partnerskabet Shareplay (der sidenhen er blevet indlemmet i Interactive Denmark).

På daværende tidspunkt fastslog Oxford Research, som lavede evalueringen, at der allerede på daværende tidspunkt “[…] kan peges på en række betydelige resultater på tværs af de mange aktiviteter, som danner et solidt fundament for den mere hårde effektskabelse fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om netværk og samarbejde, øget branchebevidsthed og klyngeidentitet, kompetenceudvikling, koncept- og produktudvikling samt synliggørelse af de kreative erhverv i Region Midtjylland.”

I punktform vurderedes det, at More Creative havde opnået gode resultater i form af:

  • Nye netværk og nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorer og aktører i regionen
  • Øget branchebevidsthed og klyngeidentitet
  • Kompetenceudvikling af partnerskabsledere og læring på tværs
  • Produkt- og konceptudvikling i nogle af partnerskaberne
  • Synliggørelse af de kreative erhverv

Hele evalueringen kan læses og downloades her.