CEBRA demonstrerer hvordan Virtual Reality kan sikre arkitektonisk kvalitet

Cebra

Da den velbesøgte messe om skolebyggeri løb af stablen den 22. – 23. februar i Hamborg, bidrog CEBRA i samarbejde med KigOp med en ny måde at formidle arkitektur på. Her fik messegæsterne mulighed for at tage VR-briller på og gå på en oplevelsesrig virtuel tur i et af tegnestuens igangværende skoleprojekter.

Kom tættere på fremtidens skole

Hvordan ser fremtidens skole ud? Og hvordan kan en bygherre eller kommende brugere være med til at præge et endnu ikke opført skolebyggeri? Med brug af digitale redskaber som virtual reality briller er det blevet muligt at simulere en både fotorealistisk og sanselig oplevelse af arkitekturen. I forbindelse med messen i Hamborg kunne gæsterne prøve en VR-brille, der er en app-baseret brille optimeret for almindelige smartphones.

”Vi har afprøvet metoden sammen med vores bygherre i forbindelse med vores igangværende Smart School-projekt i Rusland. Her downloadede bygherren en gratis app til sin egen smartphone, koblede telefonen til en standard VR-brille og han kunne herefter gå på opdagelse i sin endnu ikke opførte skole”, forklarer stiftende partner hos CEBRA, Carsten Primdahl.

Brugt strategisk har VR-brillen potentiale til at demokratisere arkitektoniske beslutninger og sikre den arkitektoniske kvalitet, når både bygherre og brugere får let adgang til en forståelse og en sanselig fornemmelse for rumligheder og detaljer i et kommende byggeri.

”Man kan sige, at vi bevæger os fra en argumenteret til en oplevet værdi. Forstået på den måde, at vi nu kan give bygherren og brugerne en mere nuanceret oplevelse af rum, end hvad almindelige visualiseringer og arkitekturmodeller kan formidle. De kan gå rundt på skolen, allerede før den er bygget! Det handler om tid og om at tilføre bevægelse til fortællingen om arkitektur. Og ikke mindst om at opnå erkendelser, der kan være med til at udvikle et projekt i en ny og bedre retning. Kort sagt, at sikre forståelse for den arkitektoniske kvalitet i et byggeri”, afslutter Carsten Primdahl.

Udover at være et redskab, der kan kvalitetssikre og udvikle nye typer rumligheder kan teknologien således samtidig være med til at udvikle fremtidens skole.

Med hjælp fra computerspil

Også hos Kigop, der er en virksomhed med rødder i spilindustrien, ser man store potentialer i at kombinere viden fra spilindustriens fotorealistiske og interaktive univers med arkitekturformidling. Til Schulbau-Messen har Kigop sammen med CEBRA produceret en interaktiv 3D-model, der vha. teknologi fra spilindustrien skulle være med til at give messegæsterne en oplevelse af den moderne skole, der efter planen skal vokse frem i Irkutsk i Rusland i løbet af indeværende år.

Om Schulbau messen

Schulbau messen er en international messe, der afdækker og diskuterer trends indenfor skolebyggeri og som afholdes hvert år i både Hamborg og München. I år var The Architecture Project og DANSKE ARK blandt de danske hovedsamarbejdspartnere, og de havde inviteret en række danske tegnestuer til at udstille og deltage i messen. Formålet var at styrke branding og efterspørgsel af stærke, danske arkitektløsninger indenfor tysk skole- og læringsbyggeri.

Om CEBRA

CEBRA er en dansk arkitektvirksomhed etableret i 2001 af arkitekterne Mikkel Frost, Carsten Primdahl og Kolja Nielsen. På deres kontorer i Aarhus, DK og Abu Dhabi, UAE har de en medarbejderstab på 50 mennesker, der udover at dele en stærk passion for arkitektur samtidig bestrider en række specialistkompetencer inden for arkitektfaget. Deres vision er at udfordre arkitekturen. For dem skal indsigten i brugeren, stedet og kulturen gå op i en højere enhed med en udpræget kunstnerisk tilgang til arkitekturen.

CEBRAs projekter placerer sig primært inden for uddannelse, kultur og boliger – tænkt, designet og opført ud fra deres primære kendetegn – Architecture with attitude.

Læs mere om Smart School-projektet i Rusland her
Læs mere om Kigop her