Britiske forskere muliggør benchmarking af kreative erhverv

Kreativ økonomi

Ny rapport giver viden og længe ønsket komparativ statistik om kreative erhverv i EU, som muliggør benchmarking på tværs af landegrænserne.

Den nye britiske rapport, Creative Economy Employment in the EU and UKsammenligner størrelsen og væksten på de kreative erhverv i Storbritannien med EU, men vigtigere endnu: Rapporten belyser vigtigheden af at understøtte de kreative erhverv i EU og giver samtidig politiske beslutningstagere et overblik over beskæftigede på tværs af medlemslandene i EU. Desuden har metoden anvendt i rapporten, dynamic mapping, skabt fundamentet for at kunne skabe internationale vurderinger af de kreative erhverv – noget som har været længe ønsket blandt analytikere og politiske beslutningstagere.

Rapportens væsentligste resultater
  • De kreative erhverv beskæftiger 11,4 mio. mennesker i EU, hvilket svarer til  5 % af den samlede arbejdsstyrke
  • Sverige har den højeste andel af beskæftigede inden for de kreative erhverv (8,9 %), mens Finland har den anden højeste (8,2 %), efterfulgt af Stobritannien (7,6 %)
  • Tyskland (som har den største arbejdsstyrke i EU) er det land med det største antal beskæftiget inden for de kreative erhverv, efterfulgt af Storbritannien og Frankrig
  • Storbritannien står for 14 % af EU’s samlede arbejdsstyrke, men 21 % af alle jobs i de kreative erhverv
  • Beskæftigelse i Storbritanniens kreative erhverv voksede tre gange hurtigere i Storbritannien end i det samlede EU: 6,1 % årligt mod 1,8 % årligt.

Næste år vil en nordamerikansk udgave af raporten udgives. Du kan læse og downloade rapporten om kreative erhverv i EU her.