Initiativer

More Creative er den største samlede erhvervsudviklingsstrategi for kreative erhverv i Danmark. More Creative danner ramme for en lang række initiativer og aktiviteter, hvor de kreative erhverv bliver bearbejdet fra forskellige vinkler.

NEXT LEVEL

Next Level

Next Level er et redskab for partnerskaberne til at udbyde praksisorienteret rådgivning til deres kernemålgruppe med inddragelse af erfarne ressourcepersoner i deres respektive brancher. Samtidig tænkes forløbets temaer og indhold sammen med Væksthus Midtjyllands eksisterende tilbud og muligheder inden for særligt internationalisering og finansiering.

  • Next Level består konkrete af fire heldagssessioner, der giver deltagerne konkrete redskaber til at identificere og tackle virksomhedens mest afgørende udfordringer.
  • Hver session følger en fast struktur med keynote-oplæg og øvelser ud fra et givent tema, efterfulgt af workshopaktiviteter, cases, erfaringsdeling og eksterne ressourcepersoner. Formiddagsprogrammet går på tværs af brancherne, mens eftermiddagsprogrammet er delt op på de enkelte brancher.

More Creative Plus

More Creative Plus

More Creative Plus er dels et forum for partnerskaberne til at møde nye aktører fra erhvervslivet, kommunerne, udvalgte sektorer, etc. og dels et forum, som skal udbrede kendskabet til kreative erhverv og skabe nye samarbejdsmuligheder.

  • More Creative Plus vil fokusere på at demonstrere applied creativity i hhv. den offentlige sektor og øvrige erhverv (særligt produktionsindustrien) for at vise de forretnings- og innovationspotentialer, som kan realiseres gennem samarbejde med de kreative erhverv.
  • More Creative Plus afholdes fire gange om året. Formatet er et møde a 2-3 timers varighed med demonstrationsoplæg fra partnerskaberne samt efterfølgende dialog og company-dating med deltagerne.

Partnerskabsmøder

Partnerskabsmøderne er et forum for kompetenceudvikling målrettet partnerskabernes projektledere. Formålet med partnerskabsmøderne er at give projektlederne de nødvendige redskaber til at udvikle selvbærende klynger. Vi vil derfor bruge partnerskabsmøderne til at arbejde med forretningsudvikling, finansieringsstrategi, projektudvikling og kommunikation.

  • Partnerskabsmøderne vil være heldagsarrangementer med en kombination af oplæg, cases, sparring og erfaringsdeling på tværs af partnerskaberne.
  • Vi afholder fem partnerskabsmøder i 2016. Møderne er placeret på strategisk vigtige tidspunkter i forhold til More Creatives årshjul, herunder partnerskabernes afrapporteringer, stop-go evaluering mv.

A More Creative Denmark

A More Creative Denmark

Konferencen A More Creative Denmark 2016 vil sætte vækst gennem kreative erhverv på dagsordenen og vil udgøre en væsentlig platform for eksponering af klyngernes aktiviteter – rettet mod en bred skare af private og offentlige interessenter. Konferencen forventes afholdt i september 2016 i København.

Konferencen blev afholdt for første gang i 2015. Få et nærmere kig på talerne, tematikkerne og dagen her.