Initiativer

More Creative er den største samlede erhvervsudviklingsstrategi for kreative erhverv i Danmark. More Creative har igennem årene dannet ramme for en lang række initiativer og aktiviteter, hvor de kreative erhverv er blevet bearbejdet fra forskellige vinkler.

 

Untitled-3

High Tech Human touch

Konferencen High Tech Human Touch omhandlede, hvordan teknologiudviklingen ikke kun kan klares af ingeniører og programmører, der er også brug for folk med humanistiske og kreative profiler, der kan afkode menneskelige behov, navigere i etiske problemstillinger, udarbejde kreative forretningskoncepter, formidle sprogligt skarpt til globale kulturer og skabe communities som nye afsætningskanaler.

  • Deltagerne på konferencen fik indsigt fra en lang række eksperter eksperter, tænkere og praktikere, som gav deres bud på, hvorfor de humanistiske, kreative og sociale kompetencer er afgørende komponenter for fremtidens vækstskabelse, iværksætteri og erhvervsudvikling.

NEXT LEVEL

Next Level

Next Level er et redskab for partnerskaberne til at udbyde praksisorienteret rådgivning til deres kernemålgruppe med inddragelse af erfarne ressourcepersoner i deres respektive brancher. Samtidig tænkes forløbets temaer og indhold sammen med Væksthus Midtjyllands eksisterende tilbud og muligheder inden for særligt internationalisering og finansiering.

  • Next Level består konkrete af fire heldagssessioner, der giver deltagerne konkrete redskaber til at identificere og tackle virksomhedens mest afgørende udfordringer.
  • Hver session følger en fast struktur med keynote-oplæg og øvelser ud fra et givent tema, efterfulgt af workshopaktiviteter, cases, erfaringsdeling og eksterne ressourcepersoner. Formiddagsprogrammet går på tværs af brancherne, mens eftermiddagsprogrammet er delt op på de enkelte brancher.

More Creative Plus

More Creative Plus

More Creative Plus var dels et forum for partnerskaberne til at møde nye aktører fra erhvervslivet, kommunerne, udvalgte sektorer, etc. og dels et forum, som udbredte kendskabet til kreative erhverv og skabte nye samarbejdsmuligheder.

  • More Creative Plus fokuserede på at demonstrere applied creativity i hhv. den offentlige sektor og øvrige erhverv (særligt produktionsindustrien) for at vise de forretnings- og innovationspotentialer, som kan realiseres gennem samarbejde med de kreative erhverv.

Partnerskabsmøder

Partnerskabsmøderne er et forum for kompetenceudvikling målrettet partnerskabernes projektledere. Formålet med partnerskabsmøderne er at give projektlederne de nødvendige redskaber til at udvikle selvbærende klynger. Vi vil derfor bruge partnerskabsmøderne til at arbejde med forretningsudvikling, finansieringsstrategi, projektudvikling og kommunikation.

  • Partnerskabsmøderne vil være heldagsarrangementer med en kombination af oplæg, cases, sparring og erfaringsdeling på tværs af partnerskaberne.
  • Vi afholder fem partnerskabsmøder i 2016. Møderne er placeret på strategisk vigtige tidspunkter i forhold til More Creatives årshjul, herunder partnerskabernes afrapporteringer, stop-go evaluering mv.

A More Creative Denmark

A More Creative Denmark

Konferencen A More Creative Denmark satte vækst gennem kreative erhverv på dagsordenen og udgjorde en væsentlig platform for eksponering af klyngernes aktiviteter – rettet mod en bred skare af private og offentlige interessenter. Konferencen har været afholdt i 2016 og 2017.

Få et nærmere kig på talerne, tematikkerne og dagen her.

Erhvervsklynger

I Midtjylland er der en række spirende og eksisterende kreative styrkepositioner, som Aarhus 2017 og Region Midtjylland ønsker at understøtte og udvikle gennem More Creative. Det blev gjort ved at lave klynger inden for en bred vifte af kreative erhverv. Læs om dem her.

Creative Executive Club

Creative Executive Club var en serie af morgenseminarer for beslutningstagere, der sætter spot på morgendagens kreative vækstmuligheder med temaer som ledelse og organisering, internationalisering og innovation.

Creative Business Academy

Creative Business Academy var et gratis forretningsudviklingsforløb for iværksættere på tværs af de kreative brancher, der hjalp deltagerne med at støbe fundamentet for en bæredygtig forretning.

Überwerke

I Überwerke testede vi best practice og undersøgte, hvordan man skaber de bedste rammevilkår for vækstmiljøer i kreative erhverv.

Kreative byer

Her kunne Region Midtjyllands kommuner få rådgivning til at skabe bedre vækstvilkår for deres kreative erhvervsaktører.

Center for animation og visualisering (CAV)

CAV var katalysator for professionalisering og internationalisering af den danske animationsbranche og tilstødende felter.