BLOG: A Fund made Fun

FOTO: Shareplay

FOTO: Shareplay

Shareplay hjælper indholdsproducenter af audiovisuelle koncepter til at arbejde på tværs af medier og brancher med det formål at skabe innovationsbaseret vækst. Apps, computerspil, TV, film og animationer kan give nye oplevelser og involvere brugerne, hvis indholdet planlægges, afstemmes og koordineres til forskellige platforme og situationer. Dette gør vi blandt andet ved hjælp af Shareplay Fonden.

 

Shareplay Fonden støtter tværgående medieudviklingsprojekter i virksomheder i Region Nordjylland og Region Midtjylland med op til 500.000 kr. Fonden er etableret med midler fra EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

I Fonden balancerer vi projekterne mellem overholdelse af EU’s retningslinjer og dokumentationskrav og det at give virksomhederne mulighed for at skabe innovation, udvikling og vækst. Dette kan nemt ende som modstridende størrelser: det åbne og kreative sat overfor strenge retningslinjer og dokumentationskrav. Og det er dræbende for de kreative processer og de nye samarbejder om innovation, som vi vil understøtte. Det er vi fuldt ud klar over.

Så hvad gør vi? 

I More.Creative projektet tager vi egen medicin og vil gentænke processer, kommunikation og administration af vores Shareplay Fond – så vi kan gøre ansøgernes arbejde nemmere og mere relevant med målsætningen om en højere brugertilfredshed. Der er en del administrative opgaver, når man modtager støtte fra Shareplay Fonden, men her, efter et års drift af fonden, træder vi et skridt tilbage og spørger os selv:

Kan timeregistrering gøres til en leg?

Skal vi gentænke al kommunikationen og historiefortællingen?

Skal ansøgningsprocessen vendes på hovedet?

Skal der være en konkurrence for den bedste deling af den viden, som generes i Shareplay regi?

Skal der oprettes en innovations high-score?

Forstår man bedst Shareplay Fonden, hvis vejledningen udføres som en dans af Shareplay fondskoordinatoren? Eller sekretariatslederen?

Det er blandet spørgsmål som disse, som vi sammen med More.Creative og tilknyttede konsulenter arbejder på at besvare. Vi vil tage egen medicin og fokusere på brugerne, historierne og services – på tværs af platforme og medier. Og som et biprodukt udvikler vi en case omkring, hvordan kreative kompetencer kan bruges i mere traditionelle arbejdsopgaver.

Og hvis du har input – ja, så leg endelig med i kommentarfeltet nedenunder.

 

FOTO: Shareplay

FOTO: Shareplay