Kreativ virksomhed

Skab de optimale rammer for din kreative virksomhed

More Creative er et ambitiøst, strategisk initiativ, som er dedikeret til at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv til fordel for Region Midtjylland.

More Creative understøtter aktivt fire partnerskaber inden for arkitektur, design, mode og den digitale visuelle industri.

Som kreativ virksomhed i Region Midtjylland, kan More Creative give dig indblik i nye metoder til at støtte op om din virksomheds udvikling og samtidig blive en central del af et overordnet initiativ, der er med til at sætte en national og international vækstdagsorden ift. kreative erhverv. 

Her er et par eksempler, på nogle af de tiltag, som du kan få del i i regi af More Creative:

 • Next Level
  Next Level er et redskab for partnerskaberne til at udbyde praksisorienteret rådgivning til deres kernemålgruppe med inddragelse af erfarne ressourcepersoner i deres respektive brancher. Samtidig tænkes forløbets temaer og indhold sammen med Væksthus Midtjyllands eksisterende tilbud og muligheder inden for særligt internationalisering og finansiering.

  • Next Level består konkrete af fire heldagssessioner, der giver deltagerne konkrete redskaber til at identificere og tackle virksomhedens mest afgørende udfordringer.
  • Hver session følger en fast struktur med keynote-oplæg og øvelser ud fra et givent tema, efterfulgt af workshopaktiviteter, cases, erfaringsdeling og eksterne ressourcepersoner. Formiddagsprogrammet går på tværs af brancherne, mens eftermiddagsprogrammet er delt op på de enkelte brancher.
 • More Creative Plus
  More Creative Plus er dels et forum for partnerskabernes medlemmer til at møde nye aktører fra erhvervslivet, kommunerne, udvalgte sektorer, etc. og dels et forum, som skal udbrede kendskabet til kreative erhverv og skabe nye samarbejdsmuligheder.

   • More Creative Plus vil fokusere på at demonstrere applied creativity i hhv. den offentlige sektor og øvrige erhverv (særligt produktionsindustrien) for at vise de forretnings- og innovationspotentialer, som kan realiseres gennem samarbejde med de kreative erhverv.
   • More Creative Plus afholdes fire gange om året. Formatet er et møde a 2-3 timers varighed med demonstrationsoplæg fra partnerskaberne samt efterfølgende dialog og company-dating med deltagerne.

Er du interesseret i at tage del i More Creatives initiativer, så kontakt én af de tre More Creative partnerskaber og hør mere:

Hold dig opdateret og tilmeld dig More Creatives nyhedsmail