Værdiskabelse gennem dansk arkitektur på dagsordenen til Folkemødet

Arkitektur

Dansk arkitektur er et væksterhverv med internationalt potentiale – og danske arkitekter er kendt for enestående internationalt kendte værker og har stærke kompetencer inden for bæredygtighed, energibesparelse, grøn byudvikling og velfærd. Det er områder, hvor der de kommende år forventes en øget international efterspørgsel fra verdens vækstøkonomier. Men arkitekturens internationale vækstpotentiale bliver ikke udnyttet i dag.

For at sætte spot på det uforløste potentiale, der ligger i den danske arkitektur, arrangerer partnerskabet The Architecture Project sammen med Akademisk Arkitektforening en debat under Folkemødet fredag den 17. juni.

Ét af de fire indsatsområder i Arkitekturpolitikken fra 2014, som den tidligere regering og branchens parter står bag, er: ”Arkitekturens værdiskabelse. Kvalitet, innovation og internationalt potentiale”. Her hedder det: ”Dansk arkitektureksport er i vækst, men med en eksportandel på 600 mio. kr., svarer det til under 1 procent af den samlede eksport inden for de kreative industrier”.

Debatten vil have fokus på, hvordan branchen kan realisere vækstpotentialet og skaffe flere arbejdspladser og meromsætning i branchen. Programmet står på følgende temaer:

  • Hvordan skaber arkitektur værdi?
  • Hvordan synliggør vi arkitekturens værdi over for politiske og økonomiske beslutningstagere?
  • Hvordan får vi arkitekternes ydelser bragt i spil i forhold til de samfundsmæssige udfordringer, som byer verden over står overfor i dag (bæredygtighed, energibesparelse, grøn byudvikling, velfærd mv.)?
  • Konkrete erfaringer med internationalisering?
  • Hvad skal henholdsvis rådgivere og bygherrer gøre for, at vi kan forløse arkitekturens internationale vækstpotentiale?

Debattens deltagere

  • Natalie Mossin, formand Akademisk Arkitektforening
  • Peter Toftsøe, formand Forbundet Arkitekter og Designere
  • Jørgen Bach, formand The Architecture Project og partner og forretningsudviklingsdirektør i ARKITEMA
  • Lone Wiggers, bestyrelsesmedlem i DANSKE ARK og partner i C.F. Møller.
  • Moderator Lotte Vind, kommunikationskonsulent, The Architecture Project.

Praktisk information

Debatten afholdes fredag den 17. juni kl. 10-11 under Folkemødet Danchells Anlæg, A34 ved Arkitektforeningens gule campingvogn.