IWDK17: Digital Vækst i Østjylland

Digital Vækst i Østjylland

Internet Week Denmark 2017 Event: I Business Region Aarhus har ny produktionsteknologi, avancerede materialer, automatisering og digitalisering åbnet nye muligheder for regionens produktionsvirksomheder.

Ved dette digital-politiske arrangement byder Business Region Aarhus på spændende oplæg, der adresserer nogle af de muligheder og udfordringer de østjyske virksomheder står overfor, når emner som Industri 4.0 og digitalt vækst er på dagsordenen. Udgangspunktet for arrangementet er Regeringens ambition om at styrke den digitale vækst for danske virksomheder samt nogle af de anbefalinger, som Digitalt Vækstpanel fremlægger for Regeringen i april 2017.

Brian Gottorp Jeppesen, direktør for Mjølner Informatics og medlem af Digitalt Vækstpanel, giver et indblik i de anbefalinger, der er særligt relevante for østjyske virksomheder. Derudover præsenteres konkrete digitale successtiltag gennem cases fra lokale virksomheder.

Key Take-Aways

  • Bliv ajour med Regeringens ambitioner for digital vækst
  • Få digitale anbefalinger fra et østjysk perspektiv
  • Inspiration fra konkrete lokale successtiltag

Dato
Onsdag den 19. april
Kl. 13:00-14:30

Sted
Business Region Aarhus
Aros Allé 2, 8000 Aarhus

Pris
Gratis

Læs mere om eventen og IWDK 2017 her.