Gastronomisk forretningsudvikling

Formål

Erhvervsklyngen Gastronomisk ­Forretningsudvikling har til formål, at øge væksten inden for gastronomi, fødevarer og oplevelser. Klyngen indsamler viden og erfaring om, hvordan gastronomiens aktører kan udvide deres forretningsgrundlag, og afdækker potentialer for udviklingsområder ­eller forretningsidéer. Det viser vejen for, hvordan gas­tronomiske aktører kan forbedre deres forretnings­aktiviteter gennem fælles indsatser og sparring.

Hvordan?

Gastronomisk Forretningsudvikling bliver løbende formet og konkretiseret af projektets aktører, som har rig mulighed for at få indflydelse på indhold og mål for klyngen.

Gastronomisk forretningsudvikling undersøger baggrunden for gastronomisk kreativitet, og hvordan den kan bruges til at skabe mere forretning. Gennem forskellige kursusforløb kan gastronomiens aktører blive klogere på, hvordan gastronomien sættes på formel med fokus på forretningsdelen.
Desuden har Gastronomisk Forretningsudvikling et stort fokus på de unge under uddannelse. Hvad kan fødevare- og gastrouddannede bruge deres faglighed til i professionelle sammenhænge?

Hvem?

Gastronomisk Forretningsudvikling er forankret hos Food Organisation of Denmark i samarbejde med Future Food Innovation, Østjyllands Spisekammer, VIA University College Sundhed og Ernæring – Global Nutrician, Aarhus Tech – Center for mad og gastronomi, Teknisk Skole Silkeborg – Gastronomi og sundhed og Aarhus Universitet – Institut for Fødevarer.

Kontakt

Food Organisation of Denmark
Anna Lund
Mail: anna@thefoodproject.dk
Telefon: 31 33 93 54