Events – VÆVE – Vækst gennem viden om events

VÆVEFormål

I de sidste 5-10 år har vi set en foreløbig kulmination på et voksende event­marked i Danmark. Flere og større events er kommet til landet, og et stærkt professionaliseret og konkurrencepræget marked har sat en ny standard for niveauet af events og kravene for eventaktørerne på tværs af hele værdikæden.
VÆVE – vækst gennem viden om events vil skabe vækst for eventaktørerne i regionen gennem samarbejde, konkret viden og fokus på uudnyttede potentialer. VÆVE’s formål er at udvikle en erhvervsklynge, som tænker helheden omkring events og derigennem understøtter vækst og nye arbejdspladser i Region ­Midtjylland og Danmark.

Vækstmulighederne skal opstå ved at understøtte eventaktørerne i at tiltrække, fastholde og udvikle events med størst muligt potentiale for at skabe værdi i alle led af eventværdikæden. Det gælder for eksempel eventaktører, kommuner, erhvervsaktører, vidensinstitutioner og turismeerhverv.

Hvordan?

VÆVE påbegynder i 2015 etableringen af et regulært klyngenetværk og vil arbejde med en række aktivitetsspor: Fagligt netværk, tilgængelighed til den nyeste forskning og viden på området, kompetenceudvikling og forretningsudvikling. Kommunerne og centrale aktører skal være med til at udvikle sporene i sam­arbejde med VÆVE.

VÆVE vil udføre konkrete testprojekter i forlængelse af ovenstående aktivitetsspor. Testprojekterne skal være med til at afprøve nye ideer og processer, som med tiden kan udvikles til regulære redskaber til gavn for offentlige og private aktører, der arbejder med events. Desuden er det planen, at VÆVE vil være medarrangør og medafsender på Eventkonferencen i 2015 (første gang afholdt i 2014).

Hvem?

Klyngen er i udviklingsfasen forankret hos ACTIVE institute, der sammen med FÆNGSLET i Horsens, VisitSilkeborg og Horsens Kommune udgør projekt­gruppen bag VÆVE.

Advisory boardet tæller medlemmer fra Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Midtjysk Turisme, Vestas, Region Midtjylland og NorthSide.

Kontakt

ACTIVE institute
Direktør Gitte Graverholt
Mail: gg@activeinstitute.dk
Telefon: 22 70 74 80