Design – Business By Design

Formål

Business by Design skaber vækst, innovation og øget konkurrencekraft via design og designtænkning. Målet er at styrke markedsmodning og forretningsudvikling inden for designfeltet til gavn for erhvervsudviklingen i hele regionen.

Design skaber vækst og arbejdspladser. Især i andre brancher. Virksomheder i det brede erhvervsliv i Region Midtjylland kan opnå styrket konkurrenceevne ved i højere grad at bruge design, designmetoder og designtænkning.

Mange virksomheder arbejder allerede i dag med design som et væsentligt element i for eksempel produktudviklingen. Det kan øge produktets brugervenlighed, differentiering på markedet og appel til slutbrugeren. Men potentialet rækker langt videre end det. Design kan også:

• Løfte virksomheders organisationsudvikling

• Strømligne interne produktionsprocesser

• Styrke den eksterne markedsføring og   

• Skabe bedre kundeoplevelser og stærk produktloyalitet

Designtænkning er afgørende i forhold til den kommercielle udvikling af nye produkter, services og forretningsgange. Business by Design understøtter udbredelsen af designtænkning i Region Midtjylland og sætter turbo på udviklingen af designklyngens potentiale.

Hvordan?

Business by Design samler, styrker og synliggør den regionale designklynge. Projektet promoverer designtænkning og engagerer såvel udbydere som aftagere af design. Netværksarrangementer, kompetenceudviklingsforløb, matchmaking og pilotprojekter afvikles med det klare mål at skabe forretning. Business by Design skaber nye rammer for vækst, innovation og øget konkurrencekraft.

Hvem?

Jeppe Nørager er projektleder for Business by Design. Projektet har kontor på Incuba i Navitas på Aarhus havn.

Værtsorganisation for klyngeinitiativet er Design denmark, som er Danmarks største uafhængige organisation for design. Alliancen samler hele feltet på tværs af uddannelser, designere, designvirksomheder, industrien og den offentlige sektor. Bag klyngeinitiativet står endvidere en kreds af designvirksomheder i regionen.

Kontakt

Business by Design
Direktør Daniel Astola

Mail: da@designdenmark.dk
Telefon: 42 78 58 58
Web: www.vækstviadesign.dk

Facebook: facebook.com/vaekstviadesign

Design denmark
www.designdenmark.dk