Cross media og spil – Shareplay

shareplayFormål

Shareplay er et erhvervsrettet klyngeinitiativ, der siden 2010 har samlet medievirksomheder på tværs af Region Midtjylland og Region Nordjylland med det formål at skabe rammerne for innovation, forretningsudvikling og nye samarbejder på tværs af film-, tv-, animation- og computerspilbranchen.

Hvordan?

I 2013 blev Shareplay en del af More Creative, og i 2014 er Shareplay blevet en del af den nationale dagsorden for digitale kreative virksomheder i form af etableringen af Interactive Denmark i samarbejde med bl.a. Producentforeningen og CAPNOVA.

I 2015 udvikler Shareplay en ny strategi for organi­sationen, som skal afdække virksom­hedernes udfordringer og behov, danne rammerne for etablering af en ny Shareplay Fond, etablere et bredere internationalt netværk og gøre Shareplay selvbærende.

Samtidig skal Shareplay holde momentum i forhold til netværkets medlemmer ved at arrangere netværksaktiviteter og formidle brancherelevante nyheder og nye cross media-aktiviteter på de medie­platforme, som rammer målgrupperne bedst muligt.

Shareplay er desuden, som Interactive Denmarks vestdanske operatør, med til at sikre, at de natio­nale aktiviteter bliver stærkt forankret i Vestdanmark og understøtter de nord- og midtjyske virksomheders behov.

Hvem?

Shareplay har tre medarbejdere, som har til huse i Filmby Aarhus’ sekretariat på Aarhus Havn. Derudover har Shareplay tre regionale agenter i Aalborg, Aarhus og Viborg. Shareplay drives af et stærkt konsortium bestående af Filmby Aarhus, The Animation Workshop/VIA University, Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling og Alexandra Instituttet. Shareplay finansieres med midler fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og Markedsmodningsfonden gennem samarbejdet i Interactive Denmark.

Kontakt

Shareplay
Sekretariatsleder Kristian Krämer
Mail: kk@shareplay.dk
Telefon: 26 12 33 00
Web: www.shareplay.dk