Business by Design

business-by-design

Formål

Business by Designs opbygger, udvikler og understøtter en stærk designklynge og fremmer vækst og udvikling via design ved at understøtte udbredelsen af designtænkning og anvendelsen af designmetoder i Region Midtjylland. Vi arbejder på tværs af hele økosystemet for design, herunder uddannelsesinstitutioner, designvirksomheder, erhvervsliv og den offentlige sektor, for at fremme vækst og udvikling via design.

Fremgangsmåde og initiativer

  • Udbredelser af designtænkning. Business by Design understøtter udbredelsen af designtænkning og anvendelse af designmetoder i Region Midtjylland og accelererer realiseringen af designklyngens potentiale. Design er således både et produkt og en proces. Design styrker konkurrenceevne gennem problemløsning og er både resultatet af og vejen til bedre produkter og services, der sætter brugeren i centrum. At indtænke design og at arbejde designmetodisk er ikke kun en særlig branche eller et bestemt erhverv forundt. Design kan skabe værdi i alle brancher og på tværs af hele værdikæden – uanset om virksomhedens kerne er møbelproduktion, sundhedsløsninger eller mejeriindustri.
  • Vækst på tværs af værdikæden. Gennem et udbud af videns- og netværksopbyggende aktiviteter på tværs af hele værdikæden i design, styrker Business by Design designbranchens evne til at tænke forretningsorienteret med et øget fokus på vækst og udvikling. Men klyngens stærkeste relevans og eksistensberettigelse er den værdi, den er i stand til at skabe i andre brancher. Der er potentiale i at skabe foreningsmæssig udvikling af designbranchen. Men den store gevinst, og det der for alvor kan skabe vækst og nye arbejdspladser, er udbredelsen af design og designtænkning til det øvrige erhvervsliv.
  • Styrket konkurrencevene via design. Business by Design har fokus på markedsmodning inden for designfeltet. Initiativet bygger på en tese om, at virksomheder i det brede erhvervsliv kan opnå styrket konkurrenceevne ved at indarbejde design og designtænkning i forretningen. Flere virksomheder arbejder allerede i dag med design som et væsentligt element i produktudviklingen. Det kan øge produktets brugervenlighed, differentiering på markedet og appel til slutbrugeren. Men potentialet rækker langt videre end det. Design kan også løfte virksomheders interne organisationsudvikling, egne produktionsprocesser, ekstern markedsføring og skabe bedre kundeoplevelser. Desuden er design er en væsentlig faktor i den kommercielle udvikling af nye produkter, services og forretningsgange.

Join us!

Business by Design er et klyngeinitiativ i Region Midtjylland. Værtsorganisationen er Design denmark, som er Danmarks største uafhængige organisation for design. Design denmark er en alliance, som samler hele feltet på tværs af designstuderende, -uddannelser, designere, designsvirksomheder, industrien og den offentlige sektor. Bag klyngeinitiativet står endvidere en kreds af designvirksomheder i regionen. Initiativet udspringer fra designfeltet, men det er målet at nå bredt ud til andre brancher og sektorer. Udvikling og værdi skabes når der samarbejdes på tværs af fag og brancher. Business by Design er en bred alliance der byder alle velkommen i samarbejdet omkring udbredelsen af designtænkning.

Kontakt

Partnerskabsleder
Daniel Astola
da@designdenmark.dk
Facebook-ikonLinkedIn-ikon
Besøg desuden Design denmark for nyheder fra Business by Design