Interactive Denmark

id_logo_rgb-04

Formål

Den digitale visuelle klynge (film, spil, animation og kreativ app-udvikling) repræsenterer et stort potentiale for vækst i Danmark. Det globale marked for den digitale visuelle industri udgør i dag 1.700 mia.kr., svarende til størrelsen af hele den finske økonomi. Globalt er omsætningen i disse brancher eksploderet i de senere år, og lande som Sverige og Finland er gået forrest i den globale vækst. Begge lande får i disse år deres andel af nye arbejdspladser og eksportomsætning. I Danmark har vi i dag etableret mange af de byggesten, der er nødvendige, hvis vi skal kunne måle os med Finland, Sverige og resten af verden, men Danmark mangler stadig at etablere vigtige rammebetingelser, som forløser vækstpotentialet. Et potentiale der kan sikre Danmark endnu 1 mia. kr. i omsætning og mindst 2.000 nye job inden 2018.

Interactive Denmark (ID) er et nationalt klyngeprojekt, som er sat i verden for at styrke den digitale visuelle industri i Danmark gennem forretningsudvikling, kapitaltiltrækning og klyngeopbygning. Målet er at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

ID bygger på 6 års arbejde med de digitale visuelle virksomheder gennem Shareplay (2010-2015), Computerspilzonen (2010-2013), og fra 2013 i Interactive Denmark, hvilket betyder at ID har en bred og positiv opbakning blandt de nationale og regionale virksomheder.

Fremgangsmåde og initiativer

Interactive Denmark vil løfte sin opgave ved at udfordre og hjælpe virksomheder, og skabe nye markeder.

 • Udfordre: IDs ydelser handler om at udfordre virksomhederne i forhold til både at tænke større og mere ambitiøst, se nye veje og markeder og sågar lukke, hvis projekterne ikke får luft under vingerne (fail fast). ID fokuserer på ”scale-up” virksomheder, men kan også bistå iværksættermiljøer.
 • Hjælpe: ID er knudepunkt for både konkret hjælp, dansk og internationalt netværk og stedet, hvor virksomheder altid kan få et godt råd eller en kontakt. ID hjælper også samarbejdspartnere, presse og politikere som ønsker en indgang til branchen.
 • Skabe nye markeder:  IDs dagsorden er både de digitale visuelle erhverv i sig selv og disse erhverv som værdiskabere i andre erhverv i forhold til øget produktivitet, øget innovation, bedre kommunikation, etc. ID har et stærkt fokus på at skabe nye både offentlige (e-health, digilæring, etc.) og private markeder for de digitale visuelle virksomheder.

ID tilbyder aktiviteter og services inden for indsatsområderne markedsmodning, kapital, klyngeopbygning og internationalisering:

 • Markedsmodning: ID arbejder på markedsmodningsområdet for at skabe tidlig adgang til klyngenetværk, forbedret national inkubation og hurtigere vækst.
 • Kapital: Aktiviteter inden for disse områder vil bl.a. være konferencer, Growing Games-, Growing Films- og Growing Animation workshops, Spilbar, eksportfremstød og Growing Investors.

Join us!

ID har tre målgrupper:

 • ID er for virksomhederne: Fra start-ups til store virksomheder, der ID arbejder på kapitalområdet for at skabe bedre adgang til finansiering i klyngen og øget synlighed og information om klyngen som investeringsområde.
 • Klyngeopbygning: ID arbejder med klyngeopbygning for at styrke klyngen indadtil, og for at synliggøre og brande klyngen nationalt og internationalt. Dette med henblik på at tiltrække investeringer, viden, talent, netværk mm. som kan styrke væksten i de enkelte virksomheder, samt bringe kompetencerne fra klyngen i spil over for de andre erhverv og den offentlige sektor.
 • ID ønsker vækst. De er kendetegnede ved, at de ser sig selv som del af den digitale visuelle industri og kan se fordele ved at være del af ID-klyngen. Klyngen rummer alle de kreative erhverv inden for de digitale visuelle brancher. Virksomhederne kan enten være funderet i egne IP’er, i work for hire eller en kombination og vil både være B2C og B2B.
 • ID er for interessenterne: De danske og internationale investorer, business angels, fonde etc., forlagene og fondene der ønsker adgang til branchen, forretningsudviklerne og gate-keeperne til eksportmarkederne.
 • ID er for kunderne:
  • Erhvervspartnerne fra den private sektor
  • Politikerne, embedsfolkene og andre beslutningstagere fra det offentlige
  • Journalisterne fra relevante medier

Uanset om du ser dig selv inden for en af målgrupperne eller ej, så opfordrer ID dig til at tage kontakt for at se om vi kan tilbyde dig hjælp eller måske omvendt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, følg os på de sociale medier, og læs mere på www.interactivedenmark.dk

Kontakt

mc-ps-kra%cc%88mer

Partnerskabsleder
Kristian Krämer
kk@interactivedenmark.dk
+45 26 12 33 00

Web-ikonTwitter-ikonFacebook-ikon