Stemningsfilm til demente giver ro og gode samtaler

Demensfilm

Retrospect Film kobler klassisk filmfortælling med den nyeste forskning inden for sundhedsteknologi. Det giver glæde til demente i deres hverdag og mere rolig adfærd.

Skrevet af Joan Rask.

Film der giver øget livskvalitet

Små film målrettet demente er nok ingen bestseller i biograferne, men de giver øget livskvalitet og giver pårørende og personale nye muligheder for samvær med den demente.
Det er produktionsselskabet Retrospect Film, der har stået for produktionen, og selve indholdet er udviklet i tæt samarbejde med plejepersonale og forskere.

Gør en reel forskel

Direktør for Retrospect Film, Kim Søgaard ser korte film som et oplagt værktøj til kommunikation med særligt svage grupper. Her er det en meget simpel fortælling, fordi modtagerne er demente:

“Allerede efter første fase af projektet har evalueringen afsløret, at filmene har en positiv effekt ude hos de berørte borgere. Vi er rigtig glade for, at de visuelle fortællegreb, som vi benytter os af, viser, at vores sammenkobling af de seneste forsknings- og behandlingsmetoder og den klassiske filmfortælling kan gøre en reel forskel. Det var præcist det, vi håbede på at lykkes med”.

Brobygning mellem filmerhverv, forskning, nye medier og teknologi

Selve udviklingen af filmene var absolut ikke simpel. Her blev trukket på den nyeste forskning inden for demens, de bedste produktionsfolk og udvikling af nye fortælletekniske metoder.

“Demensfilm er ret unikke i forhold til tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektorer,” siger Kim Søgaard, der har været i filmbrancen i snart femten år.

Han ser demensfilmene som klassiske eksempler på projekter, der danner bro mellem filmerhverv, forskning, nye medier og ny teknologi. Her bliver kompetencerne i Filmby Aarhus brugt i sundheds- og plejesektoren, og ifølge Kim Søgaard er der gode takter i forhold til eksport til andre lande, der selvfølgelig oplever samme udfordring med et stadigt større antal demente.

”Vores håb er, at de korte film til sundhedssektoren bliver en ny unik kombination af dansk film, velfærdsteknologi og demensforskning, som kommer til at bidrage positivt til udvikling af dansk film”, siger Kim Søgaard.

Demensfilm

Liv i Minderne

  • 4000 sæt blev i 2013 udsendt af Sundhedsstyrelsen i til alle landets pleje- og dagcentre
  • 52 korte fiktions- og dokumentarfilm produceret til mennesker med demens (der er ca. 90.000 demente i Danmark)
  • Produceret af produktionsselskabet Retrospect Film, Filmby Aarhus
  • Udviklet i et samarbejde mellem Trygfonden, Socialstyrelsen, Aarhus Kommune og VIA University College
  • En ny digital platform er i støbeskeen. Den skal sikre brugen af både eksisterende og nye film i plejesektoren i samarbejde med kommunerne, men også på sigt gøre filmene tilgængelige til det private marked

Liv i Minderne har fået videreudviklingsstøtte af Shareplay, som var forgænger til Interactive Denmark. Interactive Denmark er en klyngeorganisation I regi af More Creative for de digitale visuelle industrier. Vi støtter virksomhederne i at identificere og udbygge forretningsmuligheder, og vi har særligt fokus på områderne markedsmodning, kapital, klyngeopbygning og internationalisering. Interactive Denmark’s mission er at skabe 2000 nye arbejdspladser inden 2018.

Kontaktinformation

Virksomhed: Retrospect Film
Navn: Kim Søgaard
Titel: Direktør og producer
Telefon: + 45 40728085
E-mail: kim@retrospectfilm.dk
www: demensfilm.dk // retrospectfilm.dk

Billeder: Retrospect Film