BLOG: Opsamling på More.Creative 2013

morecreative_green
Vi er nu godt i gang med 2014, og derfor har vi nu lagt an til en ny runde i More.Creative. Men der var stor aktivitet i 2013 og her på siden kan I læse en opsamling på de ni partnerskabers resultater og erfaringer gennem arbejdet i More.Creative 2013.

More.Creative har gennem hele forløbet været et konkret tilbud til kreative erhverv om at undersøge nye forretningsområder, nye metoder og nye samarbejdsformer.

Samtidigt har det været et pilotprojekt, hvor vi lærte mens vi arbejdede.

For at styrke de kreative erhverv, vil More.Creative i det fremadrettede forløb, lade udvalgte partnerskaber etablerer sig som en række branchepartnerskaber, der med hvert deres kreative brancheomåde skal understøtte virksomhederne og opdyrke nye muligheder for forretningsudvikling.

Der er 5 partnerskaber, der er blevet prækvalificeret til at kunne etablere sig som en klynge, og dermed nu indgår i konkrete forhandlinger med More.Creative.

De udvalgte partnerskaber bliver omdøbt til branchepartnerskaber, og de skal bruge 2014 til at modne organisationen og udvikle klyngens aktiviteter.

Det handler om følgende (ved hvert partnerskab kan I læse en afrapportering for 2013):

Patientindkaldelse – fra papir til app

Mapping the archive

Shareplay

AND – arkitektur 2.0

Headstart Fashion

 

Det betyder også, at vi skal sige tak for nu til:

Interaktiv kulturformidling i børnehøjde

DobbeltOp

Re:Mix NorthSide

Created4kids

Vi er meget taknemmelige for partnerskabernes bidrag til forløbet og ser frem til at fortsætte dialogen i forskellige sammenhænge.

Selvom forløbet stopper nu for en række af partnerskaberne, så har det også været lærerigt for dem at være med. Læs eksempelvis om “Interaktiv kulturformidling i børnehøjde”s afsluttende refleksioner her.