Kreativ økonomi er den nye økonomiske tidsalder

More Creative - Fremtidens erhverv er kreative

De kreative erhverv er med til at sætte Danmark på verdenskortet i en ny økonomisk tidsalder, kreativ økonomi, hvor immateriel værdi ofte overgår materiel værdi. Det er en økonomi, hvor bløde parametre som god service, stærke kunderelationer, gennemarbejdede koncepter og kvalitetsoplevelser kan skabe grundlaget for milliardforretninger.

Flere nye vækstvirksomheder er alene baseret på immateriel værdiskabelse. Det gælder ikke mindst de nye digitale services, der er med til at udvande behovet for fysiske aktiver. Et eksempel er amerikanske Airbnb, som giver private boligejere mulighed for at udleje boligen til turister. Airbnb har vundet markante markedsandele fra hotelbranchen over de senere år, og tendensen ventes at fortsætte. Siden opstarten i 2008 har Airbnb opbygget en værdi på hele 65 milliarder kroner, selvom virksomheden ikke ejer et eneste hotel eller en eneste seng.

Den kreative motor i samfundsøkonomien

De kreative erhverv er med til at forme vores samfundsmæssige og kulturelle sammenhængskraft. Vores huse og byer er tegnet af arkitekter. Vores tøj, brugsgenstande og kommunikationsplatforme er udviklet af designere. Vores underholdning og oplevelser leveres af musikere, forfattere, skuespillere og spiludviklere. Vores verdensopfattelse udfordres af kunstnere og kulturudøvere. Og animatorer skaber platforme for leg og læring.

Også rent samfundsøkonomisk spiller de kreative erhverv i dag en central rolle. Det skyldes ikke mindst den massive efterspørgsel på nyt, originalt indhold fra både virksomheder og private forbrugere. Digitale tjenester som Netflix, HBO, Yousee Play, Wimp, Spotify og iTunes er alle eksempler på millionforretninger, som alene er baseret på at udbyde kreativt indhold.

Tendensen er dog ikke forbeholdt medieudbyderne. Vi ser stadigt flere eksempler på, at virksomheder i helt andre brancher lancerer kampagner, apps, websider og andre platforme spækket med originalt, kreativt indhold.

Dertil kommer det enorme marked for kreative ydelser og produkter i sig selv. Det gælder både virksomheder, som i stadigt større grad anvender kreative elementer i deres forretningsudvikling, produktudvikling, interne processer, salg og markedsføring, og det omfattende private forbrug af livstilprodukter, underholdning og oplevelser.

Kreative virksomheder født til internationalisering

Mange kreative virksomheder er ”born global”. Det betyder, at de fra start tænker internationalt. De betragter ikke blot Danmark som deres marked, men tilrettelægger deres strategi og forretningsmodel efter udenlandske horisonter. Det viser sig blandt andet ved, at de er engelsksprogede fra starten og satser på eksport fra dag ét. De har international arbejdskraft, samarbejdspartnere og investorer og er på den måde inspirerede og påvirkede af trends og tendenser fra hele verden.

Det internationale udsyn er en generel egenskab i store dele af dansk erhvervsliv. Det hører med til at drive forretning i et land med fem millioner indbyggere. Evnen til at realisere det internationale potentiale varierer dog fra virksomhed til virksomhed. Det gælder også i de kreative erhverv. Der er flere eksempler på kreative virksomheder, der har opnået global succes på rekordtid.

Andre kreative virksomheder har svært ved at skalere forretningen, enten fordi de mangler knowhow, eller fordi processen er for omkostningstung. Frontløberne er ofte dem, der formår at udnytte de digitale platforme som løftestang til at skalere forretningsmodellen.