Vi kan lære af svenskerne

VÆVE

I starten af august var VÆVE på studietur til Gøteborg, hvor vi skulle besøge organisationen Gøteborg & Co., der med succes har formået at bygge bro mellem turist- og kulturaktører, erhvervsliv og politikere ved at anvende events som platform for branding, vækst og udvikling. I mere end 20 år har organisationen, der er en moderne og visionær udgave af en Visit-organisation, arbejdet strategisk for at brande Gøteborg som Sveriges mest populære by at bo i. Undersøgelser viser år efter år, at dette er lykkedes. Men hvordan gør de det?

Blogindlæg af Sofia Rasmussen

 

Siden 1500-tallet har Gøteborg klaret sig selv. De fik ikke penge af storebroderen Stockholm, og allerede dengang forstod byen, at hvis de skulle skabe udvikling og trivsel, så handlede det om at samarbejde på tværs. Det har de gjort lige siden, og samarbejdsvilligheden i hele regionen er en af de store årsager til Gøteborgs succes.

Gøteborg & Co. er 50% privatejet, og erhvervslivet har forstået, at hvis de skal tiltrække studerende og medarbejdere, har de brug for at udvikle byen, så den er attraktiv. Det har erhvervslivet blandt andet gjort ved at betale for Gøteborgs Opera, da de mener, at et rigt kulturliv er nødvendigt, hvis de skal tiltrække international arbejdskraft. Dette er en af årsagerne til, at Gøteborg har et omfattende kulturliv med adskillige museer, koncerthuse, events og aktiviteter året rundt.

Gøteborg & Co. har mere end 100 medarbejdere, og i organisationens styregruppe sidder repræsentanter fra hele værdikæden, så alles interesser bliver hørt og tilgodeset. Organisationen er intelligent sammensat, så der ikke er langt fra tanke til handling. Der er ikke en hel masse kommunale afdelinger, man skal igennem, hvis man som aktør gerne vil starte noget op i Gøteborg, og derfor er bureaukratiet også mindre.

Derudover er Gøteborg & Co. i stand til at skabe en rød tråd gennem hele byen ved at arbejde strategisk med bybranding. De formår at holde et skarpt fokus ved at have et klart tema hvert år. Det ene år handler det om ”den grønne by”, det næste år om ”udvikling af havnemiljøet”, og alle events og aktiviteter det pågældende år skal støtte op om dette fokus.

Det skaber effektiv kommunikation og samhørighed og en følelse af, at alle arbejder mod det samme mål. Gøteborg & Co. vælger så at investere i de events og aktiviteter, som støtter bedst op om byens vision, og på den måde investeres der i langsigtet udvikling og ikke kortsigtet underholdning.

I VÆVE arbejder vi for at fremme samarbejdsvilligheden på tværs i Region Midtjylland, så vi kan skabe et bæredygtigt grundlag for events som katalysator for udvikling og vækst til fordel for aktører, erhvervsliv, borgere og turister.