BLOG: Velkommen i musikjunglen

 

Kasper fra guitarcam-2

Foto: RE:MIX NorthSide

Der er gået 2 måneder siden partnerskabet begyndte at arbejde på at undersøge hvordan man kan skabe en ny digital platform som både musikere, videoproducenter, eventmagere, med mere, kan udnytte til at udvide deres værdikæde og skabe nye indtægter for disse kreative brancher.

Hvad er der så sket i de første 2 måneder?

Den første tid gik med, at vi i partnerskabet researchede, workshoppede, afholdte fokusgrupper og udviklede nye koncepter til smartphones og tablets. Vi havde meget vi skulle nå, for at vi kunne være klar til at fange det indhold vi ville bruge i vores prototype – nemlig to koncerter fra årets NorthSide med Kashmir og Nephew. Det betød, at vi skulle være nogenlunde klar over hvad vi forventede ville blive efterspurgt af slutbrugeren.

Positionering i markedet

Vores partnerskab deltog i en 2-dages forretningsmodelworkshop faciliteret af Sune Godiksen, Ph.D og Business model design consultant , i samarbejde med SharePlay, hvor RE:MIX NorthSide blev brugt som case. Her fik rigtig mange inputs fra vores lille gruppe af deltagere – stor tak til Mads Laier Sørensen fra Radar og Peter Lyngdrup Nedergaard fra Teknologisk Institut – og fik gennemgået muligheder og markedet med nye øjne.

2013-06-05 11.25.41

Foto: RE:MIX NorthSide

Såfremt der skal skabes en levedygtig forretningsmodel, skal projektet først og fremmest kunne konkurrere med eksisterende tilbud indenfor koncert- og event-genoplevelse:

–  Youtube (dårlig lyd, dårlig billede, kæmpe udvalg)

–  Disc-medier og streaming (tilgængelighed, god kvalitet lyd/billede)

–  Broadcast-TV

Dernæst er ambitionen er platformen skal udnytte de nye teknologiske muligheder og dermed differentiere sig radikalt fra de eksisterende konkurrerende platforme. Det bringer os til…

Prototypens features

Vores workshops og fokusgrupper var væsentlige kilder til indsigt på dette område. Vi lærte og blev bekræftigede i, at en slutbruger i målgruppen 15-40 år ville gerne bruge en koncertapp såfrem app’en:

–  tilbyder en intimitet, der ikke er mulig i live-sammenhæng.

–  kan noget som DVD/Youtube/TV ikke kan.

–  giver et indblik i koncerten og artisterne som ellers ikke var mulig at få.

Vi vil i denne blogpost ikke komme nærmere ind på, hvilke features vi har på tegnebrættet, men nøjes med at fortælle at for at filme Kashmir og Nephew koncerterne, så vi var sikre på at vi havde det materiale vi eventuelt kunne komme til at skulle bruge efter endt konceptudvikling, så filmede vi koncerterne med mere end 30 kameraer, herunder 22 GoPro-kameraer (se billede nedenunder) udlånt af Playground. Derudover har vi gjort det muligt for publikum at uploade deres egne videoklip fra koncerterne, optaget interviews, med mere.

 

Foto: RE:MIX NorthSide

Den økonomiske matrix

Med RE:MIX NorthSide har vi fra starten haft et mål om at undersøge mulighederne for en udvidelse af værdikæden indenfor spændingsfeltet musik, events og video. I det konkrete arbejde med Nephew og Kashmir har vi efterhånden fået dannet os et overblik over de interessenter, der vil kunne drage nytte af den nye platform og den potentielle indtægstkilde:

–  Artister (og derigennem)

– Koda

– Pladeselskaber

–  Eventarrangører

–  Videoproducenter

–  Udviklingsvirksomheder

At denne nye platform vil kunne komme til at påvirke så mange forskellige brancher er ligeledes en hæmsko i en branche, der de seneste 15 år har været meget fokuseret på beskyttelse af deres rettigheder og derfor ofte stiller sig skeptiske overfor nye teknologiske anvendelser af kildeproduktet; musikken.

En af vores opgaver har derfor været at forsøge at skabe en model, der både kan tilgodese de primære bidragsydere: artisterne, videoproducenterne og udviklingsvirksomhederne, men også indehavere af rettighederne til artisternes traditionelle udgivelsesplatforme. På nuværende tidspunkt er det endnu for tidligt at spå om det er lykkedes, men vi forventer at blive klogere på dette punkt til efteråret når prototypen lanceres.

 

På vegne af RE:MIX NorthSide,

Thor Hampus Bank