BLOG: Tanker og følelser skal sætte skub i processen – det journalistiske interview som metode

Foto: Fra papir til app - patientindkaldelse

Foto: Fra papir til app – patientindkaldelse

Forestil dig en hjertepatient, der venter på at bliver indkaldt til operation på hospitalet. Hvordan oplever han at få et brev med tætskrevne papirer? I projektet Patientindkaldelse – fra papir til App er vi på vej ud til brugerne. Efter at have læst indkaldelser, undersøgelser og ministerielle debatoplæg, skal vi nu tale med dem, der er vores primære målgruppe i projektet; nemlig patienterne.

 

I projektets indledende fase, fik vi selv tilsendt fiktive patientindkaldelser for at prøve det på egen krop. Nu vil vi med det journalistiske interview som metode undersøge, hvordan rigtige patienter har oplevet at modtage en patientindkaldelse.

Erfaringsinterviewet giver indlevelse

Metodevalget er et eksperiment, hvor vi undersøger, hvordan journalistisk metode kan bruges som værktøj til at få indsigt i brugernes verden. Vi har valgt den interviewtype, der kaldes erfaringsinterviewet. Det er ikke eksperten eller parten i en konflikt, vi søger, men personer der fortæller om egne oplevelser.

Når journalister interviewer en erfaringskilde, søger de en person, der kan levendegøre artiklens vinkel. Det handler om at få kilden til at fortælle sin personlige historie og derigennem dele sine erfaringer og følelser med læseren. Vi kommer tæt på, og et vellykket erfaringsinterview sætter ofte følelser i gang hos læseren.

Med det journalistiske interview forventer vi at opnå indsigt i patienternes oplevelse af indkaldelsen og deres behov i perioden frem til indlæggelsen. Hvad har de brug for at vide? Hvad er de optaget af? Hvad bekymrer dem? og hvordan oplever de kommunikationen fra hospitalet?

Et styret interview, der holder fokus på problemet

Patientindkaldelsen fungerer ikke godt, som den ser ud i dag! Det er vores påstand og vores vinkel. Det er svært at få overblik over oplysningerne i materialet, og som patient føler man sig usikker på, hvordan man forbereder sig rigtigt til sin indlæggelse. Vi vælger interviewpersoner ud fra, at de skal belyse og udfolde den vinkel. Vi er derfor i mindre grad optaget af, om interviewpersonerne er repræsentative for hele patientgruppen.

Journalistens fornemmeste opgave er at lytte. Her ligner han forskeren i det kvalitative interview. Men opbygningen af det journalistiske interview er alligevel mere stramt styret inden for den ramme som vinklen afstikker.

Et erfaringsinterview er ofte bygget op over skabelonen; Scenen, tanken, følelsen, reaktionen. Vi vil helt konkret spørge ind til situationen, hvor patienten modtog sin indkaldelse – hvad skete der? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Målet er at komme tættere på brugerverdenen.

Hvad skal det bruges til? Innovation eller forskning?

Med det journalistiske interview søger vi inspiration frem for det store overblik. På nuværende tidspunkt i processen er det mindre vigtigt, at vores interviewpersoner dækker et repræsentativt udsnit af patientgruppen. Det handler derimod om at få input, der kan give os spring i forståelsen af slutbrugernes behov og muligheder.

De journalistiske interviews skal indgå i projektets næste fase, hvor vi vil afholde idéworkshops med projektets relevante brugergrupper. Inspiration og indsigt fra de journalistiske interviews vil give os et godt fundament for at planlægge workshoppen og gå i dialog med brugerne.