Stærke idéer og nye netværk

Hackathon

”Til at starte med skal I bare samarbejde om at tælle til tre!” Det lyder nemt, men dagens deltagere fandt hurtigt ud af, at det ikke er nemt at tælle til tre, når tallene bliver erstattet af henholdsvis klap, tramp og jubelråb.

Sådan blev hackathonet skudt i gang på Navitas i Aarhus. Hackathonet, der var arrangeret af IOK og Shareplay, var en konkurrence, hvor vinderholdet fik 50.000 kroner til at arbejde videre med deres idé. Dagens konstruktion gav en broget forsamling bestående af repræsentanter fra sundhedssektoren, programmører og app-udviklere samt kreative kommunikatører mulighed for sammen at finde frem til de bedste løsninger på tre forskellige problemstillinger. De forskellige fagligheder bidrog til at gøre dynamikken til noget helt særligt.

Fra problem til løsning

Efter tælleøvelsen fik deltagerne præsenteret tre problemstillinger, alle udformet som eksempler. Enten tænkte eller fra det virkelige liv. Én problemstilling handlede om at skabe tryghed i hjemmet efter endt akut indlæggelse, særligt for ældre patienter. En anden handlede om at sætte mennesket i centrum gennem et sygdomsforløb, og sørge for at reagere hurtigt og uden fejl fra sundhedssystemets side. Den sidste problemstilling gik ud på at forbedre vilkårene for genoptræning efter for eksempel en hofteoperation.

Efter en brainstorm session fordelte deltagerne sig på forskellige ideer for at bruge eftermiddagen på at udvikle dem. Lokalet summede af kreativitet og deltagerne fordybede sig i at finde den helt rigtige løsning. Disse løsninger skulle om aftenen præsenteres for et dommerpanel, bestående af chefer og direktører, der kunne hjælpe med at føre dem ud i livet.

Hackathon

Kreative og nyskabende forslag

Efter en eftermiddag med summende kreativitet pitchede syv teams deres gode bud på en løsning. Der var apps, der kunne hjælpe de ældre borgere til at være mere trygge og måske endda afhjælpe noget af den ensomhed, der kan opstå, når man bliver alene. Et andet forslag var et ur, der måler bevægelser og kan registrere, hvis der er nogle ændringer i ens bevægelsesmønster, der tyder på, at man er ved at blive syg.

Det var ikke nogen nem beslutning for dommerne at vælge vinderidéen. Inden vinderen blev afsløret, fremhævede dommerne et par andre ideer, som havde været med i opløbet til at vinde. Det var SmartPlan, der kunne hjælpe med at udnytte den enorme ressource der ligger i de pårørende. Derudover blev holdet bag Trygknappen – en app, der hjælper patienten med at finde den nødvendige hjælp – også fremhævet. En af gruppens deltagere blev endda tilbudt et job af dommeren Michael Holm, der er direktør for softwarevirksomheden Systematic.

Vinderholdet, der vandt 50.000 kroner til at arbejde videre med deres idé, havde fundet på appen BackUp. BackUp er et redskab til kommunikation mellem patient og behandler, når en patient er i en position, hvor de har behov for genoptræning. Dommerne begrundede deres valg med, at BackUp løser et problem for rigtig mange mennesker, at der er brugerinvolvering, og at BackUp er realistisk at få i brug.

Hackathon

Nye relationer

Ud over at generere nogle stærke løsninger til de forskellige problemstillinger, dannede hackathonet grobund for et netværk mellem de mange kloge hoveder med forskellige faglige baggrunde. Imens dommerne voterede, havde deltagerne gode snakke hen over aftensmaden. Visitkort blev udvekslet, og forbindelser på LinkedIn etableret.

Efter præmieoverrækkelsen og 12 timers intensivt arbejde forlod deltagerne Navitas på Aarhus Havn med et smil på læben og en række nye kontakter og erfaringer rigere.