Mikrofunding – mere end et skulderklap

IOK

Branchepartnerskabet IOK brugte i 2014 over en trediedel af sit budget på at sætte nye projekter i gang. Fem miniprojekter fik hver 30.000 eller 50.000 kr. Erfaringerne fra forsøget med mikrofunding er ikke helt i hus, men de første resultater tyder på, at effekten af mikrofunding er mere end anerkendelse.

Sådan gjorde vi

Vi inviterede kreative kommunikatører og sundhedssektoren til at indsende projektideer til bedre kommunikation med patienter. Ansøgningerne blev vurderet ud fra flere kriterier.

Projektideen skulle blandt andet:
– forsøge at løse et oplevet behov, en udfordring eller et dilemma fra sundhedssektoren
– inddrage kreative kompetencer i løsning af udfordringen
– gennemføres i et offentligt/kreativt partnerskab
– rumme mulighed for en vis skalerbarhed
– have et effektiviserings-/forretningsperspektiv eller på anden måde kunne dokumentere værdi

Det var vigtigt for os, at projekterne kunne gennemføres inden for et halvt år, og at projektpartnerne var åbne for at dele deres erfaringer med andre.

På trods af meget kort deadline indkom ni spændende projektideer, der blev vurderet i IOKs advisoryboard. Fem meget forskellige projekter fik bevilling (se tekstboks)

Resultater af mikrofunding

Projekterne afsluttes med udgang af oktober og er snart klar til at dele deres erfaringer. Partnerskaberne er ikke nødvendigvis nået frem til færdige løsninger, men de er kommet et godt skridt videre. Nogle er blevet væsentligt skarpere på, hvilken løsning, der er den rigtige. Andre har fundet den rigtige kreative partner eller fået en ny forståelse af brugernes behov.

For Dagkirurgisk afsnit i Randers har det været en øjenåbner at arbejde sammen med Artlinco. Afdelingssygeplejerske Lise Elsberg peger blandt andet på, at ”når der kommer nogen udefra, som ikke er vant til at agere i det offentlige” giver det helt andre indgangsvinkler til problemet. Og ideer til løsning, som hospitalet ikke selv ville få øje på. Se videoklip med Lise Elsberg her.

I Ringkøbing Kommune arbejdede storkøkkenet Åkanden sammen med Design Concern. De fik indblik i brugernes behov og i arbejdsflowet. Her viste det sig blandt andet, at æstetik og indpakning har langt større betydning for borgernes oplevelse af maden, end køkkenet havde regnet med. Efter projektet har Åkanden ikke en færdig app, men de ved, hvilke behov den skal dække. Dermed er de klædt på til det forestående udviklingsarbejde. Se folder fra projektet med opsummering og anbefalinger.

Resultater og erfaringer fra mikroprojekterne bliver samlet og formidlet af Branchepartnerskabet Innovativ offentlig kommunikation (IOK). Du kan læse mere og følge med på IOKs Facebook-side.

 

Tryk på billedet for at se det forstørret! 

IOK