BLOG: Kreative gør ord til billeder

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

Hundredevis af ideer og et kaos af post it-sedler bliver indfanget og visualiseret på idéworkshop.

”Jeg har valgt den her tegning, fordi den viser mig med et hul i hovedet”. Annegrete holder den lille portræt-skitse op foran sig og forklarer ”i dag håber jeg nemlig, at der kommer en masse ideer ud af mit hoved og gode oplevelser ind”

Når billeder flytter tanker

Vi er lige startet på en idéworkshop, der skal bidrage med store og små ideer til fremtidens digitale patientindkaldelse. Skitseøvelsen er en indledende opvarmning. Der bliver grinet en del – efter at have tegnet hinanden to og to på 30 sekunder, er den lidt formelle stemning forsvundet.

I løbet af de følgende seks timer er lokalet fyldt med snak og diskussioner. Med ved hver gruppe sidder en illustrator, som omsætter deltagernes diskussioner i gruppen og alle ordene på post it sedlerne til enkle stregtegninger. Illustrationerne bliver brugt til at opnå en fælles forståelse af det, vi taler om. Efterhånden som timerne går, har deltagerne ikke alene fået tegnet ordene, men også sat en masse ord på tegningerne.

Billeder bliver også brugt til at få deltagerne til at tænke i helt andre baner og til at få nye perspektiver på opgaven. I en øvelse vælger de hver især et foto, som siger dem noget. Når de så fortæller om billedet i gruppen, opstår nye ideer. Fx inspirerer et foto af et spindelvæv til at tænke fremtidens patientindkaldelse som et ”net”, hvor hospitalet kan se, hvad patienten har læst i indkaldelsen. På samme måde som edderkoppen ved, hvor fluen befinder sig i nettet.

 

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

Tegninger er gode til at formidle en idé

Vores projekt handler blandt andet om at visualisere – at få omsat de mange ord og svære tekster i patientindkaldelsen til løsninger, som giver intuitiv forståelse og indsigt. Derfor vælger vi at inddrage det visuelle allerede i idéfasen. Ved at bruge professionelle illustratorer får vi tidligt omsat ord til billeder.

På workshoppen er tegningerne også en hjælp til grupperne i deres afsluttende præsentation. Her bliver nogle af de mange ideer formidlet ud fra plancher med simple og letforståelige tegninger.

De mange tanker og ideer fra workshoppen er allerede nu i en form, som projektgruppen kan arbejde videre med. Næste skridt i vores projekt er en arbejdslejr i slutningen af august 2013. Her skal vi i projektgruppen samle vores viden fra det indledende arbejde og ideerne fra workshoppen og begynde at omsætte dem til løsningsforslag.

 

Projektet ”Patientindkaldelse – fra papir til app” er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Redia, MedTech Innovation Center og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech

FOTO: Mikkel Bech